Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2005

Αναγνώριση Πτυχίων "Ιδιωτικών Πανεπιστημίων"

Παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις συζητήσεις περί "Ιδιωτικών Πανεπιστημίων" και "αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων", τόσο λόγω της σημασίας του θέματος, όσο και λόγω των ποικίλων απόψεων που κατατίθενται στα δημόσια fora.

Έχοντας την προσωπική εμπειρία της διδασκαλίας σε τρεις διαφορετικές "μορφές" της παροχής Ανώτατης Παιδείας στη χώρα μας (Δημόσιο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ, Πάτρας), Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕΑΠ) και Κ.Ε.Σ. (CITY College - U. of Sheffield) αλλά και στο εξωτερικό (U.Wisconsin-Madison, USA), θα ήθελα να καθέσω και τις δικές μου απόψεις για το θέμα.


1) Αρχικά, διαφωνώ με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δημόσιο "μονοπώλιο" της Ανώτατης Παιδείας.

Επιχειρήματα:

α) Αφού στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο) επιτρέπεται η ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί πρέπει να απαγορεύεται στην μη υποχρεωτική (=ανώτατη);

β) Αφού το δικαίωμα στην Υγεία (που είναι πιο βασικό κατ'εμένα από αυτό της Ανώτατης Παιδείας) δεν εξασφαλίζεται μονοπωλιακά από το Κράτος, γιατί να εξασφαλίζεται μονοπωλιακά η Ανώτατη Παιδεία από αυτό;

γ) Αφού σχεδόν όλα τα κρατικά μονοπώλια καταρρέουν (π.χ. τηλ/νίες και ενέργεια, που έχουν και ευαίσθητο εθνικό χαρακτήρα), πώς μπορεί να υπάρχει κρατικό μονοπώλιο στην Ανώτατη Παιδεία;


2) Αυτόματη Αναγνώριση "Ισοδυναμίας";
Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, με έκπληξή μου διαπίστωσα ότι το ΔΙΚΑΤΣΑ αναγνώριζε το Master του Univ. of Wisconsin-Madison, που είχα, αλλά ήθελε βεβαίωση ότι δεν ήταν "εξ'αποστάσεως". Το Univ. of Wisconsin όμως, θεωρούσε και τα δύο ("εξ'αποστάσεως" και "με παρουσία") ισοδύναμα. Ανάλογα, το πτυχίο που δίνει το CITY College (Κ.Ε.Σ.) είναι πτυχίο του Univ. of Sheffield (οπτικά, τυπικά και ουσιαστικά) και το Univ. of Sheffield εξασφαλίζει με ιδιαίτερα στενό και λεπτομερή έλεγχο την ισοδυναμία των πτυχίων που παρέχει το CITY (ας μη θεωρηθεί "διαφήμιση" η συγκεκριμένη αναφορά, απλά καταθέτω απτό παράδειγμα από την προσωπική μου εμπειρία).

Συνεπώς εδώ μπαίνει το εξής ζήτημα:

Αν το Κράτος αναγνωρίζει το πτυχίο του ξένου Παν/μιου, τότε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει αυτόματα να αναγνωρίσει και οποιοδήποτε ισοδύναμο με αυτό; ("ισοδύναμο" = κατά την κρίση του ξένου Παν/μίου)

Προσωπική μου άποψη:
Όχι αυτόματα, αλλά μετά από έλεγχο και αξιολόγηση, ότι όντως ο ισχυρισμός του ξένου Παν/μίου περί "ισοδυναμίας" είναι βάσιμος. Κι αυτό γιατί, για οικονομικούς λόγους, το ξένο Παν/μιο μπορεί να βαφτίζει ως "ισοδύναμο" ό,τι θέλει..


3) Σχετικά με τον αριθμό των ετών φοίτησης:
Το "Ανώτατο" της Εκπαίδευσης είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό, και δεν είναι θέμα "μήκους χρόνου". Μπορεί μια διετής εκπαίδευση να είναι Ανώτατη, αλλά και μια 5ετής το ίδιο. Όπως μπορεί και μια εξαετής να είναι ..Δευτεροβάθμια! Η τριετής ενός Αγγλικού Παν/μίου, η τετραετής ενός Ελληνικού Πανεπιστημίου και η πενταετής μιας Ελληνικής Πολυτεχνικής Σχολής μπορούν μεν να θεωρηθούν και οι τρεις ως Ανώτατες, αλλά όχι αναγκαστικά και να εξισωθούν. Η καθεμιά θα έχει τη δική της βαρύτητα και αυτό θα πρέπει να διαφοροποιείται και σε νομοθετικό επίπεδο (π.χ. προσοντολόγιο δημοσίου) αλλά και σε επίπεδο ελεύθερης αγοράς (το τελευταίο είναι πιο εύκολο..)


4) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
(Με κεφαλαία, γιατί είναι ίσως το κλειδί και το πιο σημαντικό ζήτημα της εν λόγω υπόθεσης.)

α) Ο χαρακτηρισμός "Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα" θα πρέπει να αποδίδεται σε κάποιο Ίδρυμα (δημόσιο ή ιδιωτικό) μόνο μετά από (κατά το δυνατό) αντικειμενική αξιολόγηση.

β) Φορέας της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι μια "Ανεξάρτητη Αρχή", η οποία θα πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητους συμβούλους και εκπροσώπους όλων των εμπλεκομένων, ώστε να είναι όσο περισσότερο πιο αντιπροσωπευτική, (βλ. πρόσφατη σχετική παρέμβαση του ΥπΕΠΘ).

γ) Οι κανόνες της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα κοινά αποδεκτά, σε διεθνές επίπεδο.

δ) Η αξιολογική κατάταξη των ΑΕΙ να είναι κριτήριο για την (αναλογική) κατανομή των δημοσίων (και λοιπών) επιδοτήσεων, έτσι ώστε να υπάρχει άμιλλα και ανταγωνισμός μεταξύ των ΑΕΙ, (γεγονός που θα δράσει τελικά υπέρ του Πολίτη).


5) Πόσο "Κράτος" στην Ανώτατη Παιδεία:
Το σημερινό μοντέλο "κάθε πόλη και Κρατικό ΑΕΙ" δεν είναι ορθολογιστικό.
Σε μια λογική διαρκώς συρρικνούμενου Κράτους, δεν μπορεί τα ΑΕΙ (και ΑΤΕΙ) να αναφύονται συνεχώς και σε ετήσια βάση! Το Κράτος οφείλει να περιοριστεί στην παροχή ενός περιορισμένου πυρήνα ευκαιριών Ανώτατης Παιδείας και να αφήσει τον υπόλοιπο χώρο στον Ιδιωτικό Τομέα. Υποχρέωση του Κράτους δεν είναι να δημιουργήσει πολλά ΑΕΙ χαμηλής ποιότητας, αλλά να "συντηρεί" ορισμένα (λίγα) ΑΕΙ υψηλής ποιότητας και να φροντίζει να είναι αυτά ανταγωνιστικά των υπόλοιπων ιδιωτικών.


6) Επί της ουσίας, μια εμπειρική σύγκριση (και όχι ενδεικτική / τυπική ή που να μπορεί να γενικευτεί) σχετικά με την ποιότητα των ΑΕΙ (δημόσιων, ιδιωτικών) οδηγεί στα εξής συμπεράσματα:

α) Δημόσιο (κλασσικό) Παν/μιο: Καλό επίπεδο φοιτητών (λόγω επιλογής από Πανελλήνιες Εξετάσεις), καλό επίπεδο ΔΕΠ, αλλά τμήματα των 50-150 ατόμων και "ανωνυμία" του φοιτητή..

β) Εξ'Αποστάσεως ΑΕΙ (τύπου ΕΑΠ): Τμήματα 20-30 ατόμων, ΔΕΠ/ΣΕΠ ανάλογων προσόντων με τα κλασσικά ΑΕΙ, φοιτητές χαμηλότερου επιπέδου (κατά μέσο όρο, λόγω μη εισαγωγικών εξετάσεων) αλλά φιλτράρονται στα πρώτα έτη. Επίπεδο σπουδών, εφάμιλλο του δημόσιου παν/μίου.

γ) "Ιδιωτικό Παν/μιο" (τύπου Κ.Ε.Σ.): Φοιτητές χαμηλότερου επιπέδου από τα δημόσια ΑΕΙ (κάτα μ.ό.) λόγω της σημερινής "μη αναγνώρισης" και του ότι οι "καλύτεροι" εισάγονται στα δημόσια ΑΕΙ. Τμήματα των ~20-30 ατόμων, άρα καλύτερη επαφή με τους φοιτητές. Καλύτερες υποδομές. Διδάσκοντες χαμηλότερης ποιότητας (κατά μ.ό.), ακόμη και χωρίς Ph.D. αρκετές φορές. Επίπεδο σπουδών, εφάμιλλο του δημόσιου παν/μίου (εφόσον το επίπεδο των εισερχόμενων φοιτητών και των διδασκόντων είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα και δεν "θυσιάζεται" για οικονομικούς λόγους..

Εάν τα "Ιδιωτικά Πανεπιστήμια" (Ι.Π.) νομιμοποιηθούν και τα πτυχία τους (προοδευτικά) αναγνωριστούν, τότε εκτιμώ ότι θα έχουμε την εξής δυναμική:

α) Αύξηση ροής καλών φοιτητών προς τα Ι.Π.

β) Αύξηση πρόσληψης καλών μελών ΔΕΠ από τα Ι.Π. (για λόγους ανταγωνισμού, και υποχρεωτικά με PhD).

γ) Τα (α) και (β) θα οδηγήσουν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ι.Π. σε σχέση με τα Δ.Π.

δ) Το Κράτος θα οδηγηθεί σε ενίσχυση των Δ.Π. για να επιβιώσουν στο καθεστώς ανταγωνισμού.

ε) Το (δ) (σε συνδυασμό με την ενιαία αξιολόγηση των ΑΕΙ) θα προκαλέσει βελτίωση της ποιότητα της δημόσιας Ανώτατης Παιδείας.

στ) Η ταυτόχρονη ύπαρξη ευκαιριών Ανώτατης Εκπαίδευσης, από Ι.Π. και Δ.Π. θα έχει σαν αποτέλεσμα:
i) διατήρηση ή αύξηση των θέσεων εργασίας (ΔΕΠ, κλπ.)
ii) διατήρηση ή αύξηση των ευκαιρών ανώτατης εκπαίδευσης,
iii) μείωση της ροής εξόδου Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό,
iv) αύξηση της ροής εισόδου ξένων φοιτητών στη χώρα μας.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, πρέπει να μελετήσουμε και να ιεραρχήσουμε τους ΣΤΟΧΟΥΣ που πρέπει να υπηρετεί το εκπαιδευτικό σύστημα (ιδιωτικό, δημόσιο ή μικτό) στη χώρα μας υπό το πρίσμα των αναγκών της παραγωγής και της κοινωνίας σε περιβάλλον παγκοσμιοποίησης.

Η Στοχοθεσία αυτή όμως είναι κάτι που συνήθως θυσιάζεται στο βωμό πολιτικών και συντεχνιακών συμφερόντων (ανάλογα από την πλευρά που το βλέπει κανείς).

Οι Στόχοι τίθενται, και τίθενται εύκολα, γιατί είναι ΛΟΓΙΑ. Στην πράξη και στην υλοποίηση των ουσιαστικών προτάσεων είναι που τα πράγματα ΣΤΡΕΒΛΩΝΟΝΤΑΙ.

Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και να αποδεχτούμε όλοι μας επιτέλους είναι ότι δεν μπορεί το 80% των αποφοίτων Λυκείου (άρα και το ~60% του πληθυσμού) να είναι "ικανοί Ανώτατης Εκπαίδευσης" (γιατί όσοι εισάγονται, τελικά αποφοιτούν κάποτε). Συμφωνώ, να έχουν όλοι το δικαίωμα στην Ανώτατη Παιδεία, αλλά τελικά θα πρέπει να προχωρούν μόνον όσοι πραγματικά αξίζουν, δηλ. μόνον όσοι περνούν από τα φίλτρα (σωστών) εξετάσεων. Κι αυτοί δεν μπορεί να είναι 1 στους 2 Έλληνες (είπαμε ότι είμαστε "έξυπνος" λαός, αλλά..).

- Φτιάξαμε 100 ΑΕΙ για να ικανοποιείται το "λαϊκό αίσθημα" ("γιατί το δικό μου παιδί να μην μπορεί να πάρει ένα πτυχίο ΑΕΙ όπως του γείτονα;")..

- Δεν αξιολογούμε τα ΑΕΙ γιατί ..θα κάνουν απεργία τα πάσης φύσεως συνδικαλιστικά τους όργανα..

- Δεν απορρίπτουμε τους φοιτητές που δεν αξίζουν Ανώτατης Εκπαίδευσης, γιατί αν το κάνουμε θα έχουμε "πολιτικό" ή "προσωπικό" κόστος..

- Μοιράζουμε (σαν Κράτος) χρήματα για Έρευνα & Ανάπτυξη χωρίς σωστές αξιολογήσεις των προτάσεων αλλά με .."άλλα" κριτήρια επιλογής, (βλ. υπερκοστολογημένα έργα, έργα αμφίβολης προσφοράς και ποιότητας, ανισοκατανομή υπέρ των "μεγάλων", κλπ.)..

Το φαινόμενο της υπερπληθώρας πτυχιούχων (= ένας λόγος που "βουλιαζει το καράβι") είναι κατά κύριο λόγο φαινόμενο εξαιτίας έλλειψης σωστής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της ποιότητας των ΑΕΙ.

Το φαινόμενο της "στροφής στη σιγουριά του Δημοσίου" (= άλλος λόγος που "βουλιάζει το καράβι") οφείλεται στο στρεβλό μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ελληνικού ιδιωτικού τομέα που αποθαρρύνει τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Οι αιτίες είναι πολλές και δεν θα τις αναλύσω τώρα (υποβάθμιση των επενδύσεων από πλευράς επιχειρηματία και θυσία στο βωμό του κέρδους, στενός και βραχυπρόθεσμος οραματισμός και σχεδιασμός, πολιτικές παρεμβάσεις και οικονομικές επιδοτήσεις που δημιουργούν ανισότητες υπέρ των "μεγάλων", αλλά και μικρή αγορά, ισχυρός εξωτερικός ανταγωνισμός, κλπ.)

Άρα, δεν αρκεί να τεθούν μόνο οι ΣΤΟΧΟΙ, πρέπει να ανιχνευθούν και να διορθωθούν και οι ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ της σημερινής κατάστασης με σωστές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Συνεπώς, θεωρώ ότι οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν, όχι μόνο Στοχοθεσία να κάνουν, αλλά να λαμβάνουν και θέσεις και να καταθέτουν ουσιαστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση και το ξεπέρασμα των υφιστάμενων προβληματικών καταστάσεων στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Οι σημερινές επιταγές για να μη "βουλιάξει το καράβι" είναι:

- Σωστή Αξιολόγηση στην Ανώτατη Παιδεία (δημόσια ή ιδιωτική)
- Σωστή Αξιολόγηση και Ενίσχυση των Ερευνητικο-αναπτυξιακών πρωτοβουλιών (δημόσιων ή ιδιωτικών).
- Ενθάρρυνση και Τόνωση του Επενδυτικού Κλίματος και Αποθάρρυνση του "ιδιωτικού πλουτισμού" (=συσσώρευσης πλούτου σε μη παραγωγικές τοποθετήσεις).

Το Κράτος είναι Ένοχο και μου στερεί το Δικαίωμα στο Όνειρο!

Μια ανοιχτή επιστολή του κ. Τίμιου Μειονοτικού προς το ΚΡΑΤΟΣ.

«
Αγαπητό ΚΡΑΤΟΣ,

Είμαι ένας Έλληνας Πολίτης (σου) που αναζητεί να κάνει κάτι καλύτερο στη ζωή του.

Απέκτησα τα προσόντα καθηγητή Πανεπιστημίου, γιατί κανένας δε μου είπε ότι αυτός είναι ο λάθος δρόμος για το όνειρο.

Διότι ο Πανεπιστημιακός Λέκτορας αμείβεται με 1100 ευρώ καθαρά το μήνα και σε ορισμένες περιπτώσεις από το ποσό αυτό πρέπει να αυτο-χρηματοδοτεί και την έρευνά του. Πώς θα αναζητήσω αξιοπρεπή αμοιβή; Θα συμμετάσχω σε χρηματοδοτούμενα έργα με διογκωμένους προϋπολογισμούς και με αμφίβολης συνήθως ποιότητας περιεχόμενο, «προωθώντας» την έγκρισή τους με πλάγιους τρόπους για να αντεπεξέλθω στον «ανταγωνισμό». Έτσι, αφενός διασπαθίζονται τα χρήματα του Πολίτη και αφετέρου, ανάμεσα στα ξερά καίγονται και τα χλωρά, δηλ. κάποιες αξιόλογες ερευνητικές προτάσεις χάνονται στον Καιάδα της Κρατικής παρανομίας..

Είσαι ένοχο, ΚΡΑΤΟΣ και μου στερείς το δικαίωμα στο όνειρο..

Θέλω να μπω στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο; Γιατί; Για τη σιγουριά του Δημοσίου; Όχι, γιατί δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Απλά, το Κρατικό Μονοπώλιο της Παιδείας συγκεντρώνει τους καλούς φοιτητές στα κρατικά πανεπιστήμια, δεν αφήνει ελεύθερα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης και μου στερεί με τον τρόπο αυτό τις δυνατότητες επιλογής.

Είσαι ένοχο, ΚΡΑΤΟΣ και μου στερείς το δικαίωμα στο όνειρο..

Θέλω να μπω στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Μπορώ; Όχι εύκολα. Γιατί το κράτος δεν έχει τον έλεγχο της Ανώτατης Παιδείας. Παλαιά «αντιδικτατορικά συμπλέγματα»; Ίσως. Σήμερα έχουμε Δημοκρατία πάντως.. Εδώ και 30 χρόνια! Αλλά ακόμα, η Νομοθεσία περί την Ανώτατη Παιδεία καλώς κρατεί, προστατεύοντας τις κλίκες των «αυτοδιοίκητων» και υπεράνω νόμων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και δίνοντας άσυλο στους αναρχικούς της καταστροφής ? Παράλληλοι «τραμπουκισμοί» με και χωρίς γραβάτα, «αλητεία» χωρίς και με κουκούλα στο κεφάλι..

Είσαι ένοχο, ΚΡΑΤΟΣ και μου στερείς το δικαίωμα στο όνειρο..

Ζητώ την προστασία της Δικαιοσύνης από αυθαίρετες κρίσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων Πανεπιστημιακών. Και η Δικαιοσύνη μου λέει ότι δεν μπορεί να αποφανθεί με κρίση επί της ουσίας των εκλογών, (π.χ. επί του ερευνητικού αντικειμένου του υποψηφίου), γιατί οι Πανεπιστημιακοί είναι η «ύπατη αυθεντία της γνώσης». Γιατί η Δικαιοσύνη δε μου αναγνωρίζει το δικαίωμα να ζητήσω εμπειρογνωμοσύνη από ανεξάρτητη πηγή σε θέματα «επί της ουσίας», αφού κανένας δεν είναι υπεράνω των νόμων;

Είσαι ένοχο, ΚΡΑΤΟΣ και μου στερείς το δικαίωμα στο όνειρο..

Θέλω να αποκτήσω ένα εξοχικό στη Χαλκιδική. Είμαι πλούσιος; Όχι. Θα δανειστώ για 15 χρόνια, με σκοπό να κάνω αναγκαστική αποταμίευση και μία επένδυση στη ζωή μου. Για ν’ αφήσω κάτι στα παιδιά μου.

Θέλω να αποκτήσω το εξοχικό που ονειρεύομαι στη Χαλκιδική. Μπορώ; Όχι, γιατί η πλειοψηφία των κτισμάτων είναι παράνομα. 30-60 τ.μ. στο σχέδιο, 80-100 τ.μ. στην πραγματικότητα. Γιατί πρέπει να παρανομήσω για να αποκτήσω αυτό που επιθυμώ; Διότι η Πολεοδομία στη Χαλκιδική, αλλά και τα αρμόδια Υπουργεία δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί οι κύριοι της Πολεοδομίας δεν κάνουν μία απλή περιοδεία για να εντοπίσουν τα αυθαίρετα που όλοι μας ξέρουμε και όλοι μας βλέπουμε καθημερινά και παντού; Γιατί το Υπουργείο, ενώ γνωρίζει την κατάσταση, δεν απολύει τους υπαλλήλους της Πολεοδομίας για παράβαση καθήκοντος; Μήπως πρέπει να θεωρήσω την ανοχή του Κράτους σαν έμμεση νομιμοποίηση και να παρανομήσω «νόμιμα»; Το Κράτος μου λέει ?ΟΧΙ?, μη αναγνωρίζοντας την ενοχή του.

Είσαι ένοχο, ΚΡΑΤΟΣ και μου στερείς το δικαίωμα στο όνειρο..

Πήγα στο γιατρό και για μια εγχείριση μιας ώρας πλήρωσα (νόμιμη αμοιβή, στο γιατρό μόνο) 1100 ευρώ (ένα μηνιάτικο του λέκτορα..), με απόδειξη στο όνομα άλλου (..«μικρότερου»..) γιατρού. (Δεν πληρώνω «φακελάκι» ποτέ και σε κανέναν για λόγους αρχής.)

Πήγα στο γιατρό και πλήρωσα ένα μηνιάτικό μου για μία ώρα δουλειάς του. Γιατί δεν πήγα σε Δημόσιο Νοσοκομείο; Γιατί, με τα σημερινά δεδομένα, η επιλογή της ποιότητας στην Υγεία είναι πολλές φορές μονόδρομη επιλογή και οι περιορισμοί του συστήματος Δημόσιας Υγείας δεν αφήνουν συνήθως περιθώρια άλλων επιλογών.

Όσο, λοιπόν, το Κράτος αδυνατεί να παρέχει ικανοποιητικά επίπεδα Δημόσιας Υγείας και Περίθαλψης, γιατί δεν ελέγχει ? στο όνομα ενός «Κοινωνικού Παρεμβατισμού» ? τη νομιμότητα των αμοιβών στο χώρο της Υγείας, προστατεύοντας έτσι τον Πολίτη από την αυθαιρεσία των «επίορκων» γιατρών; Γιατί δεν υποχρεώνει τους γιατρούς να ανακοινώνουν ανοιχτά τις αμοιβές τους, υποκείμενοι στους νόμους της ελεύθερης αγοράς, ώστε ο ανταγωνισμός να δράσει προς όφελος του Πολίτη; Γιατί δεν υποχρεώνει τους γιατρούς να πληρώνονται, όχι άμεσα από τον ασθενή, αλλά μέσω τρίτης κρατικής οντότητας, ώστε να πατάσσεται παράλληλα και η φοροδιαφυγή;
Κι από την άλλη πλευρά ? τη λιγότερο «φιλελεύθερη» ? γιατί το Κράτος δεν ασκεί και στην Υγεία την ίδια παρεμβατική και μερικώς μονοπωλιακή πολιτική που ασκεί στον τομέα της Παιδείας, αφού Υγεία και Παιδεία είναι παρόμοια Κοινωνικά Αγαθά, που για λόγους Κοινωνικής Πολιτικής δεν μπορούν να αφήνονται στην ελεύθερη διατίμηση μια ανεξέλεγκτης Ελεύθερης Αγοράς.

Όταν αναγκάζομαι να πληρώνω ακριβά τα στοιχειώδη Κοινωνικά Αγαθά, όπως αυτό της Υγείας, εγώ ο μη προνομιούχος, τότε πώς μπορώ να κυνηγήσω το όνειρο;

Είσαι ένοχο, ΚΡΑΤΟΣ και μου στερείς το δικαίωμα στο όνειρο..

Βλέπω παντού γύρω μου «επιτήδειους προνομιούχους» (καθηγητές, εργολάβους, γιατρούς,...) να γεύονται το «όνειρο» και γω αντιστέκομαι κι αγωνίζομαι να κρατηθώ στον «ίσιο δρόμο». Μήπως η άμυνα μου επαφίεται πλέον στον «Πατριωτισμό των Ελλήνων» ή μήπως στην «Επανάσταση του Σπάρτακου»; Γιατί πρέπει να έχω υποχρέωση να αναλώνομαι σε έναν ατέλειωτο και αμφίβολου αποτελέσματος «καταδοτισμό» της παρανομίας που αντιμετωπίζω καθημερινά; Γιατί πρέπει να αντιμετωπίζω καθημερινά το δίλημμα «αντιδρώ ή συμβιβάζομαι»;

Γιατί είσαι ΈΝΟΧΟ, ΚΡΑΤΟΣ και γω αγωνίζομαι να παραμείνω ΤΙΜΙΟΣ..

Ως πότε θα αντέξουμε, ΚΡΑΤΟΣ;;! Λίγοι μείναμε....
»

Γιατί αργούν τα αποτελέσματα κατάταξης των Πανελληνίων Εξετάσεων;

Επειδή σαν Πληροφορικοί θα πρέπει να έχουμε λόγο και ουσιαστική παρέμβαση σε θέματα της αρμοδιότητάς μας, συνεισφέροντας έτσι στη βελτίωση διαφόρων κατάστάσεων, θα ήθελα να κάνω την παρακάτω "καταγγελία", που αφορά στις (τεχνικά) αδικαιολόγητες παρατηρούμενες καθυστερήσεις στη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων κατάταξης
υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι, αν και οι μηχανογραφικές καταστάσεις με τις βαθμολογίες των υποψηφίων αναρτώνται στα Λύκεια σχετικά γρήγορα (συνήθως μέχρι μέσα Ιουλίου), η τελική κατάταξη των υποψηφίων στις σχολές καθυστερεί περισσότερο από ένα μήνα, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών τους. Μερικές χρονιές μάλιστα οι βάσεις ανακοινώθηκαν τον ..Σεπτέμβριο!

Από τη στιγμή που οι μηχανογραφικές καταστάσεις αναρτώνται στα Λύκεια (άρα όλα τα δεδομένα έχουν εισαχθεί στους κεντρικούς υπολογιστές του υπουργείου και είναι σε ψηφιακή μορφή), εκτιμώ, ότι η κατάταξη των υποψηφίων στις σχολές επιλογής τους είναι θέμα λίγων δευτερολέπτων και όχι πολλών εβδομάδων!.. Άρα, θα έπρεπε οι βαθμολογίες και η κατάταξη των υποψηφίων στις σχολές επιλογής τους να γίνονται ταυτόχρονα.

Για πρακτική απόδειξη των παραπάνω ισχυρισμών μου, έφτιαξα ένα σχετικά απλό πρόγραμμα σε Delphi (σε ~15 ώρες) που κατατάσσει 200.000 φοιτητές (με 30 προτιμήσεις σχολών ο καθένας) στις (300) σχολές τους σε χρόνο μικρότερο από 1 sec! (σε laptop με Pentium IV 2.6 GHz.) (Το πρόγραμμα είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε μου το ζητήσει.)

Γιατί λοιπόν καθυστερεί τόσο η δημοσίευση των βάσεων;

Γιατί τόσος κόσμος υποβάλλεται σε παρατεταμένη αγωνία επί εβδομάδες ή μήνες;

Γιατί τόσος κόσμος εξαναγκάζεται να ψάχνει φοιτητικό διαμέρισμα την τελευταία στιγμή, με υψηλότερο οικονομικό κόστος συνήθως, λόγω χρονικής πίεσης;

[Η μηχανογράφηση του ΥπΕΠΘ πάντως δεν μου έδωσε ικανοποιητικές τεχνικές απαντήσεις πάνω στα ερωτήματα αυτά..]

Με βάση τα παραπάνω, νομίζω ότι το ΥπΕΠΘ οφείλει να διερευνήσει το θέμα και να προχωρήσει σε όποιες ενέργειες κριθούν απαραίτητες, δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες καθυστερήσεις έχουν προφανείς σημαντικές ψυχολογικές και οικονομικές επιπτώσεις σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας (γονείς, μαθητές, κλπ.).

Ανάγκη Νομοθετικών Παρεμβάσεων κατά της Διαφθοράς και Διαπλοκής στην Ανώτατη Παιδεία.

Από το 1997 έως σήμερα (3/2005) έχω υποβάλλει 11 αιτήσεις υποψηφιότητας για μέλος ΔΕΠ σε ΑΕΙ της χώρας μας χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Στις 6 από τις 11 αυτές εκλογές ο εκλεγείς υποψήφιος εκλέχθηκε κατά παράβαση τόσο του τύπου όσο και της ουσίας του νόμου, στερώντας μου τη δυνατότητα να εκλεγώ εγώ στην αντίστοιχη θέση. Σαφείς και αποδεδειγμένες ευθύνες για τις παραβάσεις αυτές φέρουν πολλοί καθηγητές (εισηγητές και εκλέκτορες), πρόεδροι τμημάτων, πρυτάνεις, καθώς και το ΥπΕΠΘ.

Τα εμπλεκόμενα πανεπιστημιακά τμήματα είναι:
- Παν/μιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής
- Παν/μιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχ. Η/Υ Τηλ/νιών & Δικτύων
- Παν/μιο Πάτρας, Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής
- Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής

Μαζί με την παρούσα επιστολή μου, επισυνάπτω περιληπτική αναφορά των στοιχείων όλων των εκλογικών διαδικασιών στις οποίες συμμετείχα ως σήμερα.

Περιληπτικά, παραθέτω τα «επίμαχα σημεία» παρακάτω:

1) Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής (6/1997)
Ψηφίστηκε υποψήφιος με λιγότερα προσόντα, αφού εγώ χαρακτηρίστηκα «οριακά εντός αντικειμένου» από τον καθ. κ. Α. Πομπόρτση, προεδρεύοντος του κ. Ι. Τσουκαλά (νυν Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας). Υπέβαλα υπόμνημα που δεν σχολιάστηκε όπως φαίνεται από τα πρακτικά. Τελικά εκλέχθηκε ο προταθείς από τον κ. Πομπόρτση, κ. Γ. Παπαδημητρίου (βλ. και παρακάτω).

2) Παν/μιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (6/2001)
Ψηφίστηκε υποψήφιος (Π. Φουληράς) με άσχετο αντικείμενο και σημαντικά λιγότερα προσόντα, που όμως είχε διδάξει παλιότερα στο Τμήμα. Δεν κατατέθηκε κοινή εισηγητική έκθεση (αναιτιολόγητα). Κατατέθηκαν 2 αντικρουόμενα, παράτυπα, επιστημονικά αστήριχτα και γενικώς απαράδεκτα εισηγητικά σημειώματα από τους κ.κ. Α. Μανιτσάρη και Α. Πομπόρτση. Προσέφυγα κατά της εκλογής και μετά από 3,5 χρόνια δικαιώνομαι από τον εισηγητή του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με σύμφωνη προφορική γνώμη του Νομικού Συμβούλου του ίδιου του Παν/μιου Μακεδονίας.
Ευθύνες φέρουν: ο πρόεδρος του τμήματος, κ. Α. Κάτος, ο (τότε) πρύτανης κ. Γ. Τσιότρας (νυν Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας), το ΥπΕΠΘ (επί υπ. κ. Π. Ευθυμίου και Ειδ. Γραμ. κ. Κλάδη) και οι εκλέκτορες του τμήματος. Προσέφυγα στα ποινικά δικαστήρια, χωρίς αποτέλεσμα αφού, κατά τον εισαγγελέα, «δεν μπόρεσα να αποδείξω δόλο των υπευθύνων» (εδώ υπάρχει νομικό κενό, γιατί είναι δύσκολη η απόδειξη του δόλου σε παρόμοιες περιπτώσεις). Ο κ. Τσιότρας δεν άσκησε (ή άσκησε πλημμελώς) τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας σε μια κραυγαλέα και σκανδαλώδη περίπτωση σαν κι αυτή. Το ίδιο και το ΥπΕΠΘ.
Τελικά, το Διοικητικό Εφετείο με πρόσφατη απόφασή του, με δικαίωσε, ακύρωσε την εκλογή και διέταξε την επανάληψή της.

3) Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (4/2001)
Εκλέχτηκε υποψήφιος (Α. Μόσχοβος), ο οποίος ήταν καθηγητής στον Καναδά και ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία 26 μήνες μετά την εκλογή (~6/2003). Στο διάστημα αυτό, τόσο ο πρόεδρος του τμήματος κ. Θ. Σφηκόπουλος όσο και ο πρύτανης κ. Γ. Μπαμπινιώτης κρατούσαν παράνομα τα πρακτικά της εκλογής ανυπόγραφα επί 26 μήνες, (επί 8 μήνες μετά από σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας μου), περιμένοντας την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας του εκλεγέντος, ενώ, κατά το νόμο, όφειλαν να ακυρώσουν την εκλογή.

4) Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής (9/2003)
Στην εισηγητική τριμελή επιτροπή κύριο λόγο είχε ο κ. Γ. Παπαδημητρίου, επιβλέπων καθηγητής στο PhD του προταθέντος και τελικά εκλεγέντος υποψηφίου. Και οι δύο ήταν στην ερευνητική ομάδα (εργαστήριο) του κ. Α. Πομπόρτση. Όλες οι δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες του εκλεγέντος είχαν συν-συγγραφείς τους ανωτέρω δύο καθηγητές. Αν και υπερείχα σημαντικά σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από τον προταθέντα υποψήφιο, η εισηγητική έκθεση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να υποβαθμίσει με επιστημονικά αστήριχτες αιτιάσεις τη δική μου υποψηφιότητα. Υπέβαλα σχετικό υπόμνημα πριν την εκλογή, το οποίο αγνοήθηκε σκανδαλωδώς. Πρόεδρος του τμήματος κατά την εκλογή ήταν και πάλι ο κ. Ι. Τσουκαλάς (νυν Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας). Δεν προσέφυγα στη δικαιοσύνη λόγω παρέλευσης της δίμηνης προθεσμίας.

5) Παν/μιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχ. Η/Υ Τηλ/νιών & Δικτύων (10/2003)
Εκλέχτηκε σε θέση αναπληρωτή καθηγητή ο υποψήφιος κ. Πενταράκης, ο οποίος: α) είχε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο από την υπό πλήρωση θέση, γεγονός διαπιστωμένο από εκλεκτορικό σώμα του ίδιου τμήματος, ένα χρόνο πριν, β) είχε παρόμοια προσόντα με εμένα, όχι κατάλληλα για βαθμίδα αναπληρωτή, αλλά για βαθμίδα επίκουρου, γ) είχε ήδη εκλεγεί σαν μέλος ΔΕΠ σε Χανιά και Ηράκλειο.
Εδώ και ενάμισυ χρόνο δεν έχω λάβει τα πρακτικά της εκλογής, τα οποία έχω ζητήσει επανειλημμένα εγγράφως, τόσο από το Τμήμα όσο και από τον κ. πρύτανη.

6) Παν/μιο Πάτρας, Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής (2/2004)
Ο πρώτος προταθείς και τελικά εκλεγείς κ. Βλάχος δεν είχε συμπληρώσει 2 χρόνια σε ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο μετά το PhD, όπως ορίζει ο νόμος για θέση βαθμίδας Επίκουρου. Ο Νομικός Σύμβουλος του Παν/μίου εισηγήθηκε ότι είναι παράνομη η εκλογή του. Ο ένας από τους 3 εισηγητές διαφοροποιήθηκε λόγω αυτού του θέματος και τελικά δεν κατατέθηκε κοινή εισηγητική έκθεση. Παρόλα αυτά, ο κ. Βλάχος εκλέχτηκε με οριακή πλειοψηφία 10-4, ενώ κανένας από τους 4 μειοψηφίσαντες (ή άλλος εκλέκτορας) δεν ψήφισε τον 2ο προτεινόμενο κατά την εισηγητική (δηλ. εμένα) χωρίς κάποιον προφανή λόγο. (Σημειωτέον, ότι είμαι απόφοιτος του εν λόγω τμήματος και διατηρώ από 20ετίας πολύ καλές έως άριστες σχέσεις με τους περισσότερους από τους καθηγητές του τμήματος.)
Τα πρακτικά της εκλογής τα έλαβα μετά από καθυστέρηση περίπου 10 μηνών και μετά από επανειλημμένες αιτήσεις μου.


Συμπερασματικά:

1) Θεωρώ ότι τα παραπάνω αρνητικά φαινόμενα δεν οφείλονται σε αρνητική προκατάληψη εναντίον μου (πλην της περίπτωσης του καθηγ. κ. Α. Πομπόρτση που τη θεωρώ ως τέτοια), αλλά σε θετική προκατάληψη υπέρ άλλου υποψηφίου (για διάφορους λόγους κάθε φορά).

2) Σε ορισμένες περιπτώσεις προτιμούνται «γνωστοί» υποψήφιοι, με υποδεέστερα προσόντα. Τέτοιοι υποψήφιοι είναι πιο εύκολο να ενταχθούν στη σφαίρα επιρροής του καθηγητή που τους «προώθησε» και να «χρησιμοποιηθούν» στη συνέχεια με άτυπη υποτελική σχέση για την προαγωγή του ερευνητικού και ακαδημαϊκού έργου του «μέντορα-καθηγητή» μέσω κοινών δημοσιεύσεων, εκτέλεση επικουρικού ακαδημαϊκού έργου (διδασκαλία, οργάνωση εργαστηρίων, εκδηλώσεων, συνεδρίων, κλπ.).

3) Η δημιουργία «σφαιρών επιρροής» ορισμένων καθηγητών είναι προαπαιτούμενο για την περαιτέρω προώθηση των συμφερόντων τους εντός και εκτός ακαδημαϊκής κοινότητας, σε ακαδημαϊκά, ερευνητικά, οικονομικά και άλλα επίπεδα. Η πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ για ενδυνάμωση «σφαιρών επιρροής» και αλλαγή εσωτερικών ισορροπιών προς όφελος της μιας ή της άλλη πλευράς, αποτελεί ισχυρό (παρασκηνιακό) κίνητρο σε εκλογές ή προαγωγές μελών ΔΕΠ.

4) Οι σχέσεις διαπλοκής φαίνεται να διατρέχουν ολόκληρη την ιεραρχία της Παιδείας. Οι καθηγητές που επιζητούν οικονομική υποστήριξη (θέματα επιδοτήσεων, προϋπολογισμών έργων, κλπ.) και ακαδημαϊκή εξέλιξη, οι πρυτάνεις που επιδιώκουν υποστήριξη των καθηγητών, προέδρων τμημάτων, κλπ., το υπουργείο που επιδιώκει καλές σχέσεις με πρυτάνεις και καθηγητές για λιγότερες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, κλπ. αποτελούν διαπλεκόμενα επίπεδα της ιεραρχίας της Δημόσιας Ανώτατης Παιδείας μας.

5) Η Δικαιοσύνη φαίνεται να μην είναι αποτελεσματική στις παρεμβάσεις της για τους εξής λόγους:
α) Δεν μπορεί να κρίνει επί της ουσίας τις αποφάσεις των εκλεκτορικών σωμάτων, παρά μόνο επί του τυπικού, δεδομένης της «καθηγητικής αυθεντίας» και της υψηλής εξειδίκευσης των καθηγητών των ΑΕΙ στην εκάστοτε θεματική τους περιοχή.
β) Ακόμα και αν ακυρωθεί κάποια εκλογή από το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν επιβάλλεται καμία κύρωση στους υπεύθυνους (εισηγητές, πρόεδρο, εκλέκτορες, πρύτανη, εμπλεκόμενους του ΥπΕΠΘ).
γ) Ποινικές κυρώσεις δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν, επειδή ο νόμος ζητάει «απόδειξη δόλου», που με βάση τα παραπάνω, συνήθως δεν αποδεικνύεται.
δ) Τις περισσότερες φορές, οι ίδιοι οι θιγόμενοι υποψήφιοι δεν καταφεύγουν στη Δικαιοσύνη, φοβούμενοι περαιτέρω συνέπειες σε βάρος τους.
ε) Λόγω υπερβολικού φορτίου, οι εισαγγελείς δεν κάνουν έρευνα σε βάθος, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη ή / και πλημμελή απόδοση δικαιοσύνης σε πλήθος περιπτώσεων.
Συνεπώς, γνωρίζοντας οι εμπλεκόμενοι ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθούν σε καμιά περίπτωση, ενεργούν κατά το συμφέρον τους, με βάση τους κανόνες της διαπλοκής, και συνήθως όχι σύμφωνα με το νόμο.


Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ ότι, στα πλαίσια της γενικότερης αναγκαιότητας για αξιοκρατία, διαφάνεια και εξάλειψη της διαφθοράς και της διαπλοκής από το δημόσιο βίο, απαιτούνται ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ στο χώρο της Ανώτατης Παιδείας και (τουλάχιστον) στο Νόμο-Πλαίσιο που διέπει τις εκλογές μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ.
Ειδικότερα, από τη μέχρι σήμερα εμπειρία μου στον Ακαδημαϊκό χώρο, θα ήθελα να σας προτείνω ορισμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, που θεωρώ απαραίτητες, στις παρακάτω κατευθύνσεις:

Α) Οι εισηγητές και εκλέκτορες πρέπει να εκτελούν υπεύθυνα το έργο τους. Σε περίπτωση που η Δικαιοσύνη αποφαίνεται (τελεσίδικα) ότι έχει συντελεστεί παράνομη διοικητική πράξη, θα πρέπει να επιβάλλονται άμεσα (και όχι κατ’ εκτίμηση οποιουδήποτε φυσικού προσώπου) (τουλάχιστο) διοικητικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι υπό μορφή «ποινολογίου» (τύπου "point-system"). Με ορισμένο αριθμό τέτοιων διοικητικών κυρώσεων («αρνητικών βαθμών») το μέλος ΔΕΠ θα υποβιβάζεται στην παρακάτω βαθμίδα, θα του επιβάλλεται ενδεχομένως προσωρινή στέρηση οικονομικών επιδοτήσεων και σε υποτροπή θα του στερείται η δυνατότητα οποιασδήποτε μελλοντικής προαγωγής, κατάληψης άλλου ανώτατου αξιώματος (πολιτικής ή άλλης διοικητικής δημόσιας θέσης). Η επιβολή ουσιαστικών και αυστηρών ποινών είναι απαραίτητη για να δράσει σαν αντικίνητρο στην παραβατική συμπεριφορά, ενεργητική ή παθητική.

Β) Όπως ισχύει και στις ΗΠΑ, θα πρέπει να μην επιτρέπεται η εκλογή υποψηφίων μελών ΔΕΠ στο ίδιο τμήμα ΑΕΙ από το οποίο έχουν λάβει διδακτορικό. Επίσης, οι επιβλέποντες καθηγητές των υποψηφίων θα πρέπει να εξαιρούνται ρητά από τις τριμελείς εισηγητικές επιτροπές τους για λόγους ηθικής δεοντολογίας.

Γ) Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ειδικό, ανεξάρτητο σώμα συμβούλων (από δημόσιους ή ιδιωτικούς, εθνικούς ή διεθνείς φορείς) που θα μπορεί να αποφαίνεται σε θέματα επί της ουσίας μιας εκλογής, (π.χ. περί της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου του υποψηφίου με το αντικείμενο της θέσης), σε περιπτώσεις ενστάσεων υποψηφίων. Με βάση και αυτό το συμβουλευτικό όργανο, ο υπουργός Παιδείας θα μπορεί να αποφαίνεται τελικά επί της συνολικής εγκυρότητας της εκλογής μέλους ΔΕΠ, καθώς και επί των σχετικών ενστάσεων.

Δ) Αξιολόγηση του ερευνητικού, διδακτικού, ακαδημαϊκού έργου και λοιπών προσόντων των υποψηφίων μελών ΔΕΠ θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες, αντικειμενικές και μετρήσιμες παραμέτρους (μέθοδος μοριοδότησης). Οι μέθοδοι και οι παράμετροι αυτές θα πρέπει να προσδιοριστούν από το ΥπΕΠΘ και να εφαρμόζονται συστηματικά και με ακρίβεια από τα ΑΕΙ.

Ε) Κατά την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ, θα πρέπει, εκτός του πρώτου (εκλεγόμενου) να επιλέγονται και «επόμενοι επιλαχόντες», οι οποίοι θα κατατάσσονται από το εκλεκτορικό σώμα σε αξιολογική σειρά και θα μπορούν να καταλαμβάνουν τη θέση σε περίπτωση παραίτησης του πρώτου υποψηφίου (ή των προηγούμενων) πριν το διορισμό του και μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο (π.χ. ενός έτους). Σήμερα, συμβαίνει πολλές φορές να παραιτείται κάποιος αμέσως ή σύντομα μετά την εκλογή του, με αποτέλεσμα η θέση να πρέπει να επαναπροκηρυχθεί και η όλη εκλογική διαδικασία να επαναληφθεί, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς και απώλεια χρόνου και έργου για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

ΣΤ) Οι διαδικασίες που μεσολαβούν μεταξύ της προκήρυξης μιας θέσης μέλους ΔΕΠ και του διορισμού του θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα το πολύ ενός έτους. Αλλιώς θα πρέπει να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στους υπεύθυνους, σύμφωνα με τα παραπάνω (βλ. σημείο Α, παραπάνω).


Με αίσθημα Εθνικής Ευθύνης απέναντι στην Εθνική μας Παιδεία και στη Χώρα γενικότερα,

Στόχος και Αίτημά μου είναι:

Να υλοποιηθούν οι παραπάνω (ή και άλλες) νομοθετικές παρεμβάσεις, ώστε να θεραπευθεί η Εθνική Παιδεία μας από τη νοσηρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Γιατί, τα υπάρχοντα νομοθετικά κενά, προκαλούν Έλλειμμα Δικαιοσύνης και Αυθαιρεσία, που, σε τελική ανάλυση, συνεπάγονται Έλλειμμα Δημοκρατίας.


Ευελπιστώ ότι το ΥπΕΠΘ θα προβεί επιτέλους στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να βελτιωθεί δραστικά ή παρούσα κατάσταση. Για το καλό όλων των Ελλήνων και πρώτιστα για τη Δημόσια Ανώτατη Παιδεία μας, που ανήκει στον Ελληνικό Λαό και του είναι τόσο πολύτιμη, ώστε να μη δικαιούται κανένας να την υποβαθμίζει, ούτε αυθαίρετα να την κακοδιαχειρίζεται.


«Θέλει Αρετή και Τόλμη η Δημοκρατία».

Σχόλια και προτάσεις για την "Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική"

Γενικά Σχόλια:

Α) Τα κείμενα για την "Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική" και τη σχετική "Δημόσια Διαβούλευση" της Επιτροπής Πληροφορικής είναι πολύ εύστοχα και θέτουν τα ζητήματα στη σωστή τους βάση και με ξεκάθαρη προοπτική.


Β) Συμπληρωματικά, εμφατικά και με προτεραιότητες, θα ήθελα να προσθέσω τα παρακάτω:

Στους ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (Aims):

- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στις Δημόσιες Λειτουργίες και Πρακτικές του Πολίτη.

Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον επιμέρους αυτό στόχο, αν και αναφέρεται πολύ σύντομα και επιφανειακά στον 1ο γενικό Στόχο. Άπτεται τόσο του 1ου γενικού Στόχου ("Παραγωγικότητα"), όσο και του 2ου ("Ποιότητα ζωής του Πολίτη").
Π.χ. Όταν οι λίστες υποψηφίων για προσλήψεις, εισαγωγές στα ΑΕΙ, διορισμούς με μοριοδοτήσεις, κλπ. είναι στο Internet, οι δυνατότητες πλάγιων "παρεμβάσεων" είναι δυσκολότερες.. Παρόμοια, για τη φερεγγυότητα επιχειρήσεων μέσω στοιχείων του TAXIS και του δικτύου των τραπεζών, για πολεδομικά/χωροταξικά στοιχεία, μέσω δεδομένων του Κτηματολογίου, για προκηρύξεις έργων, κλπ.

Γενικά: Με τη ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ πληροφορίας στο Internet, επιτυγχάνεται ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και αυτό είναι ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ σήμερα.

- Μείωση της ΑΝΕΡΓΙΑΣ:

Ποσοτικός στόχος:
"11 νέες θέσεις εργασίες για κάθε 10 καταργούμενες".

Έλεγχος και ενίσχυση/ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας του επιχειρηματικού κόσμου. Άμεση σύνδεση των επιδοτήσεων με τις *ουσιαστικές* επενδύσεις, με έλεγχο και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
Ενθάρρυνση και δημιουργια ευνοϊκού κλίματος για ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας (νέων ΜΜΕ) (βλ. και παρακάτω).

Στους ΣΤΟΧΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Objectives):

Επτά βασικοί Στόχοι Υλοποίησης της Ψηφιακής Στρατηγικής (προτεραιοποίηση κατά σειρά αναφοράς):

[ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΡΕΥΝΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

1. Προσβασιμότητα: Ελάχιστη δωρεάν βασική πρόσβαση ( = δωρεάν χρήση υπολογιστικών πόρων και PSTN πρόσβασης στο Internet) για όλους τους πολίτες.

2. Μόρφωση: Εξάλειψη του Ψηφιακού Αναλφαβητισμού με καθολικές δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης (από 5 έως 105 ετών).

3. Περιεχόμενο, Υπηρεσίες: Ψηφιοποίηση και e-διακίνηση όλης της «γραφειοκρατικής» (δημόσιας ή ιδιωτικής) πληροφορίας, γενίκευση των υπηρεσιών e-government.

4. Ευρυζωνική Πρόσβαση: Αξιοποίηση τεχνολογιών xDSL, οπτικών ινών, UMTS, κλπ. με σταθερές χρεώσεις (flat rate) σε χαμηλά επίπεδα.

5. Διασυνδεσιμότητα: Ψηφιακή διασύνδεση και επικοινωνία όλων των φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) που εμπλέκονται στην καθημερινότητα του Πολίτη.

6. Υποστήριξη, Προστασία και Τόνωση της Επιχειρηματικότητας στον κλάδο των ΤΠΕ. Κίνητρα, επιδοτήσεις με έλεγχο και ουσιαστική αξιολόγηση των φορέων.

7. Στήριξη της Έρευνας & Ανάπτυξης στις ΤΠΕ. Για να μην είμαστε μόνο χρήστες, αλλά και δημιουργοί και παραγωγοί. Στήριξη της αποδεδειγμένης και ουσιαστικής επενδυτικότητας των επιχειρήσεων ΤΠΕ. Σύνδεση και συνεργασία των Επιχειρήσεων με τα ΑΕΙ (έρευνα, πρόγραμμα σπουδών).

Οι Πανεπιστημιακές Εκλογές μου

Α/Α: #1
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής
ΒΑΘΜΙΔΑ: Λέκτορα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Επικοινωνιακά Συστήματα Η/Υ
ΦΕΚ:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία):
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 9/1/1997
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπόμνημα (μετά την εισηγητική) 30/5/1997
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα):
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ:
ΕΚΛΟΓΗ (ημ/νία, εκλεγείς, κατάταξή μου): 20/6/1997, Γ. Παπαδημητρίου, 2ος
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: 15/7/1997
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: --
ΣΧΟΛΙΑ: Υπερείχα σε προσόντα έναντι του συνυποψηφίου μου, αλλά προτιμήθηκε γιατί το αντικείμενό μου θεωρήθηκε από τον κ. Α. Πομπόρτση ότι «εμπίπτει μερικώς» στο αντικείμενο της θέσης. Ο κ. Πομπόρτσης δεν απάντησε σε κανένα επιχείρημα του υπομνήματός μου κατά τη διαδικασία της εκλογής.


Α/Α: #2
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών

ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
ΒΑΘΜΙΔΑ: Λέκτορα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνολογία Υλικού
ΦΕΚ:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία):
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): Αλεξίου, Κανελλόπουλος, Λιούπης
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: 19/2/1998
ΕΚΛΟΓΗ (ημ/νία, εκλεγείς, κατάταξή μου): 5/3/1998, Χ. Βέργος, 2ος
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ~5/2001
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: 29/6/2001
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: --
ΣΧΟΛΙΑ: Θεωρήθηκε ότι το αντικείμενό μου δεν συνέπιπτε με το αντικείμενο της θέσης. Θα μπορούσα να επιμείνω και να διεκδικήσω τη θέση, αλλά μου ζητήθηκε να μην το κάνω «για να μη διαρραγεί η ενότητα του τομέα...» και με την υπόσχεση ότι θα ξαναπροκηρυχθεί θέση σχετική με το αντικείμενό μου σχετικά άμεσα (δυστυχώς, υποχώρησα).


Α/Α: #3
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Παν/μιο Μακεδονίας

ΤΜΗΜΑ: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΒΑΘΜΙΔΑ: Λέκτορα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Δίκτυα Η/Υ
ΦΕΚ: 6/7/2000 (απόφαση 10/2/2000)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία): 6/9/2000
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 4/8/2000
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 29/1/2001, 8/3/2001
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): Α. Πομπόρτσης, Μανιτσάρης, Αποστολόπουλος (ο Οικονομίδης νόμιμα αντικαταστάθηκε)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: Μόνο εισηγητικά σημειώματα από Μανιτσάρη (15/6/2001) και Πομπόρτση (19/6/2001)
ΕΚΛΟΓΗ (ημ/νία, εκλεγείς, κατάταξή μου): 19/6/2001, Παναγιώτης Φουληράς, 2ος / 3ος.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 25/6/2001 (αίτημα για σχετικά έγγραφα με email προς Γραμματεία), 11/7/2001, 27/8/2001, 27/9/2001, 5/10/2001 (υπενθυμίσεις με email προς Γραμματεία), 8/10/2001 (αίτημα προς πρύτανη κ. Τσιότρα για συνδρομή του για τα αιτούμενα έγγραφα), 28/2/2002 επιστολή ότι μπορούν να μου αποσταλούν τα βιογραφικά σημειώματα, μετά από γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας (14/2/2002).
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 17/10/2001 (παραλαβή 4/11/2001 ?)
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
26/6/2001: Επιστολή διαμαρτυρίας προς πρύτανη κ. Τσιότρα, κοιν.: πρόεδρο κ. Κάτο.
9/7/2001: Επιστολή διαμαρτυρίας με ανάλυση επιχειρημάτων προς Υπουργό Παιδείας, κοιν.: πρύτανη κ. Τσιότρα.
16/7/2002: (1 χρόνο μετά) Απάντηση του ΥπΕΠΘ (5/7/2002, ειδ. γραμ. κ. Κλάδης)
17/7/2002: Ένσταση με ανάλυση επιχειρημάτων στην απάντηση του ΥπΕΠΘ
16/10/2002: Fax προς ΥπΕΠΘ για μη απάντηση στην ένστασή μου.
24/3/2003: Λήψη επιστολής-απάντησης (5/3/2003) από ΥπΕΠΘ.
16/10/2002: Επιστολή προς υποψήφιο (τότε) Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γ. Παπαγεωργόπουλο για συμμετοχή της κ. Κατσούλη-Κάτου στον συνδυασμό του, [δεν στάλθηκε πότε λόγω «προεκλογικής περιόδου»]
--
28/12/2001: Αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικο Εφετείο Θεσσαλονίκης, ορίστηκε δικάσιμος για τις 10/6/2004, αναβλήθηκε λόγω ελλιπούς προετοιμασίας από τον εισηγητή και ελλιπούς φακέλου από το Παν/μιο για τις 21/10/2004, εισήγηση υπέρ της αίτησης ακύρωσης (15/10/2004) με σύμφωνο τον δικηγόρο του Παν/μίου), αναβλήθηκε λόγω έλλειψης εγγράφου από φάκελο εισηγητή για 18/11/2004. Δικάστηκε την 18/11/2004 και μου κοινοποιήθηκε η απόφαση του Δ. Εφετείου την 12/4/2005 σύμφωνα με την οποία, ακυρώνεται η εκλογή του κ. Φουληρά και διατάσσεται η επανάληψη της εκλογής.
--
4/3/2002: Εγκληση (ποινική) κατά Μανιτσάρη, Πομπόρτση, Κάτου, κλπ. Υπόμνημά μου στο Πταισματοδικείο Δ’ Αθηνών (10/6/2002), απορρίφθηκε με την 106/03 απόφαση του Εισαγγελέα Πλημ/δικών Θεσσαλονίκης (3 σελ.), προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης (27/2/2004), απορρίφθηκε οριστικά.
--
22/9/2005: Επαναλαμβάνεται η εκλογή, με την ίδια τριμελή εισηγητική επιτροπή, όπως το 2001. Εκλέγεται και πάλι ο κ. Φουληράς (όλοι υπέρ, 2 λευκά). Κάνω δημόσια καταγγελία και ζητώ ΕΔΕ από τον κ. πρύτανη.
--
ΣΧΟΛΙΑ:
Ο εισηγητής του Διοικητικού Εφετείου διαπιστώνει παραβατική πράξη και κανένας δεν έχει κυρώσεις. Το ποινικό δικαστήριο αθώωσε τους κατηγορουμένους λόγω «έλλειψης αποδείξεων δόλου». Επειδή τα κίνητρα των αποφάσεων των εισηγητών και εκλεκτόρων, αν και γνωστά, δεν είναι πάντα αποδείξιμα, είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει νομικό κενό. Γιατί να μην υπάρχει «point system» και, όταν βγαίνει κάποια ακυρωτική δικαστική απόφαση να παίρνουν αρνητικούς πόντους εισηγητές και εκλέκτορες, πράγμα που θα επηρεάζει αρνητικά την επαγγελματική τους εξέλιξη και το διορισμό τους σε δημόσια αξιώματα;
Σύμφωνα με το 8087/20-1-1999, ευθύνη φέρει και ο πρύτανης κ. Τσιότρας γιατί έχει υποχρέωση «ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων νομίμου διαδικασίας, κλπ.»


Α/Α: #4
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής
ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρου
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
ΦΕΚ: 22/2/2000
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία):
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 19/4/2000
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 19/1/2001
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): Κ. Χαλάτσης, Α. Πασχάλης, Μ. Κατεβαίνης
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ:
ΕΚΛΟΓΗ (ημ/νία, εκλεγείς, κατάταξή μου): 23/4/2001, Ανδρέας Μόσχοβος, Δεν συμπεριλήφθηκα στην κατάταξη λόγω «μικρής συνάφειας με το αντικείμενο».
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: 13/6/2002, (έκκληση από καθηγητή να μη τα ζητήσω επίσημα), 16/10/2002, 4/11/2002 (επιστολή προς πρόεδρο τμήματος κ. Σφηκόπουλο)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: 3/12/2002 («προωθήθηκαν από τον πρόεδρο στον πρύτανη»)
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Επιστολή-ενημέρωση-διαμαρτυρία προς πρύτανη κ. Μπαμπινιώτη.
ΣΧΟΛΙΑ: Ο κ. Μπαμπινιώτης ή ο κ. Σφηκόπουλος κρατούσαν στο γραφείο τους τα πρακτικά μέχρι τη λήξη της θητείας του κ. Μόσχοβου, (~6/2003, 26 μήνες μετά την εκλογή!) ενώ όφειλαν να κηρύξουν άκαρπη την εκλογή.)


Α/Α: #5
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΤΜΗΜΑ: Σχολή Θετικών Επιστημών / Τμήμα Πληροφορικής
ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρωτή ή Επίκουρου
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ
ΦΕΚ:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία): 1/2/2001
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 22/1/2001
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 20/2/2002
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): 18/10/2001, Σπυράκης, Μάγκλαρης, Μεράκος
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: 28/5/2002
ΕΚΛΟΓΗ (ημ/νία, εκλεγείς, κατάταξή μου): 23/7/2002, Στάθης Χατζηευθυμιάδης, 2ος
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: 17/4/2003 (πρακτικά από 16/4/2003)
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: --
ΣΧΟΛΙΑ:
Ο εκλεγείς, 1 χρόνο μετά, παραιτήθηκε και εκλέχθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών.


Α/Α: #6
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Θεσσαλίας

ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρου
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Δίκτυα Επικοινωνιών & Υπολογισμού Υψηλών Αποδόσεων
ΦΕΚ: 10/4/2002
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία): 17/6/2002
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 12/6/2002
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 30/8/2002
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): 19/9/2002, Γ. Μουστακίδης, Λ. Τασιούλας, Α. Τραγανίτης
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: 2/12/2002
ΕΚΛΟΓΗ (ημ/νία, εκλεγείς, κατάταξή μου): 13/12/2002, Συμεών Παπαβασιλείου, κάτω από 2ος
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: --
ΣΧΟΛΙΑ: Η εκλογή ήταν αξιοκρατική. Ο εκλεγείς όμως παραιτήθηκε αμέσως μετά την εκλογή του και εκλέχτηκε στην Αθήνα.

Α/Α: #7
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών

ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
ΒΑΘΜΙΔΑ: Λέκτορα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική Δικτύων Υπολογιστών
ΦΕΚ: 14/11/2001
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία):
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 18/1/2002
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 20/2/2002
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): 19/3/2002, Γ. Αλεξίου, Εμ. Βαρβαρίγος, Κ. Μπερμπερίδης
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: 12/6/2002 (κοινοπ.)
ΕΚΛΟΓΗ (ημ/νία, εκλεγείς, κατάταξή μου): ??/??/??, Ιωάννης Τόμκος, 2ος
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: 16/2/2004 (πρακτικά της 15/1/2004)
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: --
ΣΧΟΛΙΑ: Η εκλογή ήταν αξιοκρατική. Ο εκλεγείς όμως παραιτήθηκε αμέσως μετά την εκλογή του και πήγε στο Athens Institute of Technology (ίδρυμα Κόκκαλη).


Α/Α: #8
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής
ΒΑΘΜΙΔΑ: Λέκτορα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Συστήματα Επικοινωνιών
ΦΕΚ: 13/2/2002
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία):
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 12/12/2002
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπόμνημα (μετά την εισηγητική) 12/5/2003
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): Γ. Μπλέρης, Γ. Παπαδημητρίου, Α. Μήλιου
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: 7/5/2003
ΕΚΛΟΓΗ (ημ/νία, εκλεγείς, κατάταξή μου): 25/6/2003 (Λάζος, αναβολή) ? 15/9/2003 (Τσουκαλάς, αναβολή) ? 22/9/2003 (ήμουν απών στο «μήνα του μέλιτος»), Εκλέχτηκε ο Π. Νικοπολιτίδης (PhD 2002).
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: 13/10/2003 (9/10/2003)
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: (παρέλευση τρίμηνης προθεσμίας)
ΣΧΟΛΙΑ: Ο εκλεγείς ήταν «εσωτερικός» υποψήφιος. Έκανε διδακτορικό στον κ. Παπαδημητρίου (ο οποίος ήταν το βασικό μέλος της εισηγητικής επιτροπής και παλαιότερα συνυποψήφιός μου στην εκλογή του το 1997, στενός συνεργάτης του καθηγ. κ. Α. Πομπόρτση). Προτιμήθηκε σκανδαλωδώς, αν και με λιγότερα προσόντα από εμένα γιατί σκόπιμα υποβαθμίστηκε η δική μου υποψηφιότητα. Το εκλεκτορικό δεν συζήτησε καθόλου την σοβαρή επιχειρηματολογία που είχα αναπτύξει και καταθέσει με το υπόμνημά μου, αντικρούοντας τις παράλογες και επιστημονικά αστήριχτες αιτιάσεις της εισηγητικής έκθεσης. Και οι άλλοι συνυποψήφιοί μου συμφώνησαν ότι η εν λόγω εκλογή ήταν σκανδαλώδης. Πρόεδρος του τμήματος κατά την ημέρα της εκλογής ήταν ο κ. Ι. Τσουκαλάς, νυν Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπ. Ανάπτυξης (διαδέχτηκε τον κ. Λάζο).


Α/Α: #9
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών

ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής
ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρου
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
ΦΕΚ:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία):
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 24/3/2003
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (ομιλία):11/6/2003
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): Πολύζος, Κουρκουμπέτης, Κάβουρας
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: 11/9/2003 (.pdf), αποστολή 17/9/2003.
ΕΚΛΟΓΗ (ημ/νία, εκλεγείς, κατάταξή μου):21/9/2003, Δ. Νικολόπουλος (1973, PhD2000), 3ος(?)
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
ΣΧΟΛΙΑ: Ο εκλεγείς υπερτερούσε ποσοτικά και ποιοτικά σε προσόντα, αλλά λόγω συνεργασιών με μεγάλα ονόματα (Κ. Πολυχρονόπουλος, κλπ.) Ενδεικτικά, δεν είναι εύκολο να έχει κανείς >40 δημοσιεύσεις μέσα 4-5 χρόνια, 3 χρόνια μετά το PhD) και παράλληλα με την εκπόνηση του PhD του, ακαδημαϊκή δουλειά, κλπ.
Για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω, τελικά ο διορισμός δεν έγινε και η θέση επαναπροκηρύχθηκε τον Φεβρ. 2005.


Α/Α: #10
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Θεσσαλίας

ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρου ή Αναπληρωτή
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
ΦΕΚ: 31/12/2002
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία):
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 11/3/2003
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (fax) 14/10/2003
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): 19/5/2003 (ενημερώθηκα 2/6/2003), Γ. Σταμούλης, Α. Τραγανίτης, Δ. Πνευματικάτος
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: 8/10/2003 (δεν υπήρχε μέχρι 6/10/2003)
ΕΚΛΟΓΗ (ημ/νία, εκλεγείς, κατάταξή μου): 17/10/2003, Πενταράκης, 2ος
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: --
ΣΧΟΛΙΑ: Ο Νικολόπουλος παραιτήθηκε 2-3 μέρες πριν την εκλογή λόγω επικείμενης εκλογής του στο ΟΠΑ. Ο εκλεγείς Πενταράκης ήταν συνυποψήφιός μου σε προηγούμενη εκλογή στο ίδιο τμήμα. Τότε στην εισηγητική έκθεση είχε θεωρηθεί ότι το αντικείμενό του συμπίπτει και καλύπτει μεγάλο εύρος της περιοχής των Δικτύων (πρωτοκόλλων και αρχιτεκτονικών δικτύων, με έμφαση τα τελευταία χρόνια σε οπτικά δίκτυα). Ποσοτικά και ποιοτικά, οι δημοσιεύσεις του είναι στα ίδια επίπεδα με τα δικά μου, αλλά όχι στο χώρο της αρχιτεκτονικής υπολογιστών και όχι σε επίπεδο αναπληρωτή καθηγητή. Παρόλα αυτά και, αν και είχε ήδη εκλεγεί σε Χανιά και Ηράκλειο, λίγες μέρες πριν την εκλογή παραιτήθηκε από την υποψηφιότητα Επίκουρου (παρέμεινε μόνο για Αναπληρωτής) και τελικά εκλέχθηκε. Από μέλη της εισηγητικής έμαθα ότι εκλέχτηκε γιατί «τον ήθελε το τμήμα..»
Σε αίτημά μου για τα πρακτικά της εκλογής του κ. Πενταράκη, η γραμματεία του τμήματος μού τα αρνήθηκε, με την αιτιολογία ότι δεν δικαιούμαι να τα έχω αφού αφορούν εκλογή σε άλλη βαθμίδα. Αφού τα ξαναζήτησα με τεκμηρίωση και μετά από σύμφωνη εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Παν/μιου, αποφασίστηκε να μου δοθούν, αλλά 1,5 χρόνο μετά (μέχρι σήμερα 22/04/2005) δεν μου έχουν αποσταλλεί, παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις μου (ηλεκτρονική αλληλογραφία στις 23/6/2004, 17/9/2004, 20/10/2004, 14/12/2004 και 1/2/2005).
Σε έγγραφη επιστολή μου της 7/2/2005 προς τον πρύτανη του Παν/μίου (με κοιν.: στο Τμήμα), δεν πήρα μέχρι σήμερα κάποια απάντηση (2,5 μήνες μετά).


Α/Α: #11
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών

ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρου
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνολογία και Αρχιτεκτονικές Δικτύων Υπολογιστών
ΦΕΚ: 27/2/2003
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία): 13/5/2003
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 29/4/2003
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): 19/3/2002, Εμ. Βαρβαρίγος, Κ. Μπερμπερίδης, Χ. Μπούρας
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ:
ΕΚΛΟΓΗ (ημ/νία, εκλεγείς, κατάταξή μου): 20/2/2004, Κυρ. Βλάχος (PhD 2002), 2ος
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: 23/6/2004 (:«εντός του Ιουνίου 2004»), στάλθηκαν ~18/12/2004.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Άιτηση ακύρωσης προς το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, (16/4/2004).
ΣΧΟΛΙΑ: Ο κ. Βλάχος δεν είχε συμπληρώσει 2 χρόνια μετά το PhD, όπως ορίζει ο νόμος για θέση επίκουρου. Ο Νομικός Σύμβουλος του Παν/μίου εισηγήθηκε ότι είναι παράνομη η εκλογή του. Ο εισηγητής Χ. Μπούρας διαφοροποιήθηκε λόγω αυτού του θέματος και δεν κατατέθηκε κοινή εισηγητική έκθεση. Παρόλα αυτά, ο κ. Βλάχος εκλέχτηκε με οριακή πλειοψηφία 10-4, ενώ κανένας από τους 4 δεν ψήφισε τον 2ο προτεινόμενο (εμένα) από την εισηγητική. Τα πρακτικά της εκλογής μου έχουν κοινοποιήθηκαν με σημαντική καθυστέρηση (~6 μήνες μετά επανειλημμένες αιτήσεις μου και 10 μήνες μετά την εκλογή).
Μέχρι τέλη του 2010 εκκρεμεί ακόμη η εκδίκαση της υπόθεσης στο Διοικητικό Εφετείο, λόγω αλλεπάλληλων αναβολών.


Α/Α: #12
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσσαλονίκης

ΤΜΗΜΑ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
ΒΑΘΜΙΔΑ: Λέκτορα 407/80 (1/3/2005 - 31/8/2005, 100%)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (6ου εξαμήνου, για την Άνοιξη 2005)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία): 13/9/2004
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 13/9/2004
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): 1 / 23-9-2004, Γ. Χασάπης, Περ. Μήτκας, Λουκάς Πέτρου (ΗΜΜΥ/ΑΠΘ).
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: (αποστολή) 1/10/2004
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: (πρυτανική πράξη) 26073 / 4-3-2005
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: --
ΣΧΟΛΙΑ: Εκλέχτηκα μαζί με άλλους 3 (από 7) υποψηφίους για 4 θέσεις Π407/80 (100%).


Α/Α: #13
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής
ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρου ή Λέκτορα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Υπολογιστών
ΦΕΚ: 20 / 25-1-2005
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία): 13/4/2005
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 11/4/2005
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπόμνημα, 6/7/2005
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): 20/4/2005, Ιω. Κάβουρας (ΟΠΑ), Παν. Τσανάκας (ΕΜΠ), Γ. Σταμούλης (ΟΠΑ).
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: 1/7/2005
ΕΚΛΟΓΗ (ημ/νία, εκλεγείς, κατάταξή μου): 11/7/2005, (βαθμίδα επίκουρου), Ανδρέας Βενέρης, 3ος.
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: --
ΣΧΟΛΙΑ: Μάλλον αξιοκρατική εκλογή, αν και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα ήταν διαφορετική αν χρησιμοποιούνταν σαν κριτήριο και το πλήθος των συγγραφέων ανά δημοσίευση.


Α/Α: #14
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσσαλονίκης

ΤΜΗΜΑ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
ΒΑΘΜΙΔΑ: Λέκτορα 407/80 (1/9/2005 - 28/2/2006, 100%)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Συστήματα Υπολογιστών (1ου εξαμήνου, για το Φθινόπωρο 2005-2006)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία):
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 12/7/2005
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): 15 / 8-7-2004, Λεωνίδας Γεωργιάδης, Λουκάς Πέτρου, Αναστάσιος Ντελόπουλος (ΗΜΜΥ/ΑΠΘ).
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: (αποστολή) 20/9/2005
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: (πρυτανική πράξη) 21942 / 2-1-2006
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
- Κατάθεση αγωγής (14/5/2007) για διεκδίκηση δεδουλευμένων για την περίοδο 1/9/2005 - 31/12/2005.
- Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης υποχρέωσε (απόφαση 912 / 6-2-2008) το ΑΠΘ να μου καταβάλει δεδουλευμένα (~7.300 ευρώ).
- Ασκήθηκε έφεση (29287 / 9-7-2008) από το ΑΠΘ κατά της απόφασης αυτής, η οποία απορρίφθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (απόφαση 27148/12-8-2009) (+300 ευρώ δικαστική αποζημίωση).
- Επιστολές προς Συνήγορο του Πολίτη, Πρυτανεία ΑΠΘ, Νομική υπηρεσία ΑΠΘ, Οικονομικές & Διοικητικές υπηρεσίες ΑΠΘ, Ελεγκτικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκης), Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Υπ. Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, Υπ. Δικαιοσύνης.
ΣΧΟΛΙΑ: Εκλέχτηκα μαζί με άλλους 3 (από 4) υποψηφίους για 4 θέσεις Π407/80 (100%). Ανάλογες αγωγές κατατέθηκαν από Γιώργο Τριανταφυλλίδη και Δημήτρη Σημιτόπουλο. Από τότε μέχρι σήμερα, παρά τις δικαστικές αποφάσεις, το ΑΠΘ συνεχίζει συστηματικά τις ίδιες πρακτικές προκαλώντας οικονομική ζημία στο Πανεπιστήμιο και υποβάλλοντας σε μεγάλη ταλαιπωρία τους λέκτορες ΠΔ/407 ή στερώντας τους δεδουλευμένα.


Α/Α: #15
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσσαλονίκης

ΤΜΗΜΑ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
ΒΑΘΜΙΔΑ: Λέκτορα 407/80 (1/3/2006 - 31/8/2006, 50%)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (6ου εξαμήνου, για την Άνοιξη 2006)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία):
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 7/11/2005
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): ??
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: (αποστολή) ??
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: (πρυτανική πράξη) 40568 / 21-3-2006
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: --
ΣΧΟΛΙΑ: --


Α/Α: #16
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής
ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρου ή Λέκτορα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Δίκτυα Υπολογιστών
ΦΕΚ: 43 / 2-3-2005 (κάλυψη κενής θέσης από άγονη επανεκλογή Ν.-Κ. Πάσχου (24/2/2004).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία): 10/5/2005
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 5/5/2005
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Στάλθηκαν στις 6/7/2005, 25/10/2005.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): 160/19-5-2005, Λ. Τασιούλας (ΜΗΥΤΔ Θεσσαλίας), Εμ. Βαρβαρίγος (ΜΗΥ&Π Πάτρας), Γ. Σταμούλης (ΟΠΑ).
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: 17/2/2006 (κοινοποίηση: 23/2/2006)
ΕΚΛΟΓΗ (ημ/νία, εκλεγείς, κατάταξή μου): 27/3/2006, (βαθμίδα λέκτορα, άγονη στη βαθμίδα επίκουρου), Ευ. Παπαπέτρου, 2ος.
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: 29/3/2006
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: 1163 / 14-4-2006, (πρυτανική πράξη διορισμού 13258 / 4-9-2006, πρύτανης Ιω. Γεροθανάσης).
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
- Ένσταση προς τον πρόεδρο του Τμήματος Ισαάκ Λαγαρή (29/3/2006).
- Αίτημα ακύρωσης της εκλογής προς τον πρύτανη Γ. Δήμου (20/5/2006).
- Αίτημα ακύρωσης προς ΥπΕΠΘ (31/8/2006).
- Αίτημα προς πρυτανεία για την πρυτανική πράξη επικύρωσης της εκλογής (20/3/2007).
- Αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ (9/5/2007).
ΣΧΟΛΙΑ: Υποβλήθηκαν 12 υποψηφιότητες. Είχα υποβάλει υποψηφιότητα μόνο για τη βαθμίδα επίκουρου. Η εισηγητική έκθεση πρότεινε για τη βαθμίδα επίκουρου την Αθ. Αλωνιστιώτη και μετά την «ομάδα» {Απ. Γκάμας, Φ. Λιοτόπουλος, Ευ. Παπαπέτρου} (αλφαβητικά). Η κ. Αλωνιστιώτη απέσυρε την υποψηφιότητά της λίγο πριν την εκλογή. Το εκλεκτορικό σώμα αποφάσισε ότι κανένας υποψήφιος δεν είχε τα προσόντα για τη βαθμίδα του επίκουρου (!), αντίθετα με την εισήγηση της τριμελούς, κατά παράβαση του 1268/82 που προβλέπει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τη βαθμίδα επίκουρου και παρά το ότι είχα ήδη αξιολογηθεί θετικά 6 φορές μέχρι τότε (2001-2004) για τη βαθμίδα αυτή!. Τα δύο μέλη της εισηγητικής που ήταν παρόντα (Τασιούλας, Σταμούλης) διαφώνησαν με την πρόταση για άγονη εκλογή. Έλαβα 2 ψήφους (από 11 παρόντες, 8 ψηφίσαντες) και κανένας άλλος υποψήφιος δεν έλαβε ψήφο. Η άγονη εκλογή στη βαθμίδα επίκουρου ήταν ο μόνος τρόπος για να «παρακαμφθεί» η δική μου υποψηφιότητα και να εκλεγεί ο κ. Παπαπέτρου (που ήταν λέκτορας ΠΔ407/80 στο οικείο Τμήμα).
Μέχρι τέλη του 2010 εκκρεμεί ακόμη η εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ, λόγω αλλεπάλληλων αναβολών.


Α/Α: #17
ΠΑΝ/ΜΙΟ: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής
ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρου ή Λέκτορα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Δίκτυα Υπολογιστών
ΦΕΚ: 76 / 12-4-2005, (ΦΕΚ 1686 / 15-11-2004, απόφαση Συγκλήτου 26/11/2004).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία): 20/6/2005
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ: 14/6/2005
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Στάλθηκαν την 30/6/2005.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (ημ/νία, ονόματα): 23/9/2005, Β. Χρυσικόπουλος (Αρχειον.-Βιβλιοθηκ. Ιονίου Παν.), Β. Μάγκλαρης (Η/Μ ΕΜΠ), Χρ. Δουληγέρης (Παν. Πειραιώς).
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ: 12/4/2006 (388 / 17-4-2006)
ΕΚΛΟΓΗ (ημ/νία, εκλεγείς, κατάταξή μου): 15/5/2006, (βαθμίδα λέκτορα), Κων. Οικονόμου, (δεν αξιολογήθηκα).
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: --
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: 3/8/2006
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
- Υπόμνημα προς το Εκλεκτορικό Σώμα κατά της εισηγητικής έκθεσης (11/5/2006).
- Αίτημα ακύρωσης της εκλογής προς τον πρύτανη Δ. Τσουγκαράκη (29/8/2006).
- Αίτημα ακύρωσης προς ΥπΕΠΘ (31/8/2006).
- Αίτημα προς πρυτανεία για την πρυτανική πράξη επικύρωσης της εκλογής (20/3/2007).
- Αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ (23/3/2007).
ΣΧΟΛΙΑ:
10 υποψηφιότητες, 2 αποσύρθηκαν. Υπέβαλα μόνο για βαθμίδα επίκουρου.
Εκλεκτορικό: Στέφ. Γκρίτζαλης, Εμμ. Βαρβαρίγος, Δ. Φωτιάδης, Λάζ. Μεράκος, Μιχ. Λογοθέτης, Νικ. Αλεξανδρής, Κων. Μαργαρίτης, Παν. Τσανάκας, Νικ. Κανελλόπουλος, (+τριμελής εισηγητική).
Η τριμελής εισηγητική κατέληξε στην απόφαση να μην κάνει κατάταξη των υποψηφίων και να μην προτείνει κάποιον (=άκαρπη) για την πλήρωση της θέσης στη βαθμίδα επίκουρου, χωρίς οποιαδήποτε ειδική αξιολόγηση.
Τελικά, η εκλογή έγινε στη βαθμίδα του Λέκτορα, για την οποία δεν είχα υποβάλει υποψηφιότητα.
Σύμφωνα με τα πρακτικά της εκλογής, τα μόνα αρνητικά της υποψηφιότητάς μου ήταν: α) αυξομείωση και πρόσφατα φθίνων ρυθμός δημοσιεύσεων [Δουληγέρης, Μεράκος, Βαρβαρίγος], (ίσως να θεωρείται αυτονόητο ότι επί 10 έτη μετά το PhD μου θα πρέπει να δημοσιεύω με σταθερό ρυθμό και με προσωπικά μου έξοδα, εκτός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος!..), β) έλλειψη «διοικητικής εμπειρίας», «ηγετικής προσωπικότητας για να ηγηθεί του νέου τμήματος», «ηγετικού ρόλου για τις επόμενες εκλογές» (!) [Δουληγέρης, Αλεξανδρής].
Σημ.: Ο κ. Βαρβαρίγος είχε διαφορετική άποψη 3 μήνες πριν, στην εκλογή της 27/3/2006 (Παν. Ιωαννίνων), όπου, σαν μέλος της τριμελούς εισηγητικής, είχε εισηγηθεί την εκλογή μου στη βαθμίδα επίκουρου!..
Μέχρι τέλη του 2010 εκκρεμεί ακόμη η εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ, λόγω αλλεπάλληλων αναβολών.


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: [2001-2011]
Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό), Καθηγητής-Σύμβουλος


  1. 2001-2002: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική» (ΠΛΗ), Θ.Ε. «Ψηφιακά Συστήματα» (ΠΛΗ21), 22 φοιτητές, (απόφ. 73 / 6-6-2001 Δ.Ε. ΕΑΠ).
  2. 2002-2003: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική» (ΠΛΗ), Θ.Ε. «Ψηφιακά Συστήματα» (ΠΛΗ21), 27 φοιτητές, (απόφ. 88 / 24-7-2002 Δ.Ε. ΕΑΠ).
  3. 2003-2004: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική» (ΠΛΗ), Θ.Ε. «Ψηφιακά Συστήματα» (ΠΛΗ21), 22 φοιτητές, (απόφ. 100 / 22-7-2003 Δ.Ε. ΕΑΠ).
  4. 2004-2005: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» (ΠΛΣ), Θ.Ε. «Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα» (ΠΛΣ51), 8 φοιτητές, (απόφ. 112 / 26-7-2004 Δ.Ε. ΕΑΠ).
  5. 2005-2006: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» (ΠΛΣ), Θ.Ε. «Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα» (ΠΛΣ51), 24 φοιτητές, (απόφ. 131 / 29-8-2005 Δ.Ε. ΕΑΠ).
  6. 2006-2007: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» (ΠΛΣ), Θ.Ε. «Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα» (ΠΛΣ51), 30 φοιτητές, (απόφ. 146 / 31-7-2006 Δ.Ε. ΕΑΠ).
  7. 2007-2008: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» (ΠΛΣ), Θ.Ε. «Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα» (ΠΛΣ51), 22 φοιτητές, (απόφ. 157 / 27-7-2007 Δ.Ε. ΕΑΠ).
  8. 2008-2009: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» (ΠΛΣ), Θ.Ε. «Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα» (ΠΛΣ51), 18 φοιτητές, (απόφ. 170 / 21-7-2008 Δ.Ε. ΕΑΠ).
  9. 2009-2010: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» (ΠΛΣ), Θ.Ε. «Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα» (ΠΛΣ51), 22 φοιτητές, (απόφ. 185 / 28-7-2009 Δ.Ε. ΕΑΠ).
  10. 2010-2011: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» (ΠΛΣ), Θ.Ε. «Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα» (ΠΛΣ51), 29 φοιτητές, (απόφ. ?? / ?-?-2010 Δ.Ε. ΕΑΠ).


Τελευταία ενημέρωση: 24/10/2010