Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

Αποτελέσματα Πανελληνίων Εξετάσεων σε 1 secΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ 1 SEC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΗ εφαρμογή αναπτύχθηκε το 2002 για να κατατάσσει τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων στις σχολές προτίμησής τους, με βάση τις βαθμολογίες τους. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται είναι με τα δεδομένα του 2002, αλλά μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στα δεδομένα του σημερινού συστήματος.

Σκοπός της ανάπτυξης της εφαρμογής είναι για να καταδείξει για μια ακόμη φορά ότι οι βάσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων μπορεί να δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων, τον Ιούλιο κάθε έτους και όχι 1-2 μήνες αργότερα.

Ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα προβεί επιτέλους στις απαραίτητες ενέργειες για να υλοποιήσει αυτή τη σημαντικότατη βελτιστοποίηση στη λειτουργία του, που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους!

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε περιβάλλον προγραμματισμού Delphi 3.0 (Pascal).

Παράμετροι:
·        Έως 200.000 υποψήφιοι
·        Έως 100 προτιμήσεις σχολών ανά υποψήφιο
·        300 σχολές
·        Βαθμολογία: ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [1000, 2000] μονάδων
·        Αριθμός θέσεων ανά σχολή: ομοιόμορφη κατανομή [60, 300] θέσεων

Εκτέλεση:
Η εκτέλεση του προγράμματος γίνεται πατώντας το πλήκτρο: «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ».
Εναλλακτικά, μπορεί να εκτελεστεί και σε φάσεις, πατώντας διαδοχικά τα πλήκτρα:
«Αρχικοποίηση», «Ταξινόμηση» και «Κατάταξη στις Σχολές».
 


Περιγραφή Οθόνης:
Παρουσιάζονται 4 υπο-παράθυρα:

Πάνω αριστερά:   Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης (χρόνοι, debugging, κλπ.)
Κάτω αριστερά:    Οι σχολές ταξινομημένες (με φθίνουσα βάση εισαγωγής). Παρουσιάζονται: Βαθμολογίες του πρώτου και τελευταίου εισαγόμενου, τελευταίος εισαγόμενος υποψήφιος, αριθμός εισαγόμενων και θέσεις της σχολής.
Πάνω δεξιά:        Τα στοιχεία του υποψήφιου (μαθητή) που επιλέγουμε.
                        Παρουσιάζονται: Όνομα, βαθμός, σχολή και σειρά εισαγωγής και όλες οι σχολές προτίμησής του.
Κάτω δεξιά:        Τα στοιχεία της σχολής που επιλέγουμε (ενημερώνεται αυτόματα, αν το θέλουμε, μόλις επιλέξουμε υποψήφιο).
                        Παρουσιάζονται: Όνομα, αριθμός θέσεων, αριθμός εισαγόμενων και πλήρης ταξινομημένη λίστα των εισαγόμενων φοιτητών (με το βαθμό και τη σειρά προτίμησης του καθένα).

Σκόπιμα παρουσιάζονται παρακάτω τα αποτελέσματα από τις πρώτες εκτελέσεις του προγράμματος, το 2002, με την τότε διαθέσιμη τεχνολογία:

Αποτελέσματα: [έτος 2002]
Παρακάτω, παρουσιάζονται ενδεικτικοί χρόνοι εκτέλεσης της εφαρμογής για διάφορες παραμέτρους και συνθέσεις υπολογιστικού συστήματος (cpu, RAM)

  Α/Α
Σύνθεση Συστήματος
Παράμετροι
Χρόνος Αρχικοποίησης
Χρόνος Ταξινόμησης
Χρόνος Κατάταξης
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1
PIII 700MHz, RAM=256MB
Υ=100.000, Π=30
0,61 sec
0,06 sec
0,18 sec
0,85 sec
2
PIII 700MHz, RAM=256MB
Υ=200.000, Π=100
1,75 sec
0,14 sec
2,11 sec
4,00 sec
3
P-200MHz, RAM=32MB
Υ=100.000, Π=30
78,16 sec
0,33 sec
493,45 sec
572,82 sec
4
P-200MHz, RAM=32MB
Υ=200.000, Π=100
192,95 sec
3,19 sec
1.773,32 sec
1.974,41 sec
5
P-200MHz, RAM=128MB
Υ=100.000, Π=30
8,02 sec
0,27 sec
1,76 sec
10,05 sec
6
P-200MHz, RAM=128MB
Υ=200.000, Π=100
16,97 sec
0,82 sec
18,07 sec
35,84 sec

Παράμετροι:
Υ: Αριθμός υποψηφίων
Π: Αριθμός προτιμήσεων (σχολών) από κάθε υποψήφιο

Χρόνος Αρχικοποίησης: Είναι ο χρόνος δημιουργίας τυχαίων δεδομένων (υποψηφίων, βαθμολογιών, προτιμήσεων, σχολών, κλπ.)
Χρόνος Ταξινόμησης:  Είναι ο χρόνος ταξινόμησης των υποψηφίων με βάση τη βαθμολογία τους.
Χρόνος Κατάταξης:     Είναι ο χρόνος κατάταξης των υποψηφίων στις σχολές, μετά την ταξινόμησή τους.
Συνολικός Χρόνος:      Είναι το άθροισμα των τριών παραπάνω επιμέρους χρόνων. Σημειώνεται ότι ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του «Αλγορίθμου Κατάταξης»
(= Ταξινόμηση + Κατάταξη) δεν περιλαμβάνει τον χρόνο Αρχικοποίησης.

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων: [έτος 2002]
Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι, ακόμα και με υπολογιστικές τεχνολογίες της περασμένης πενταετίας (π.χ. Pentium 200MHz), οι χρόνοι εκτέλεσης είναι της τάξης των 10-30 λεπτών της ώρας. Με χρήση περισσότερης μνήμης (π.χ. 256ΜΒ), ακόμα και αυτοί οι χρόνοι βελτιώνονται σημαντικά (μέχρι και 60 φορές, λόγω ελαχιστοποίησης της χρήσης του σκληρού δίσκου για virtual memory paging).
Σήμερα, χρησιμοποιώντας κοινούς προσωπικούς υπολογιστές (π.χ. Pentium-IV 1-2GHz, 256MB RAM), ο χρόνος κατάταξης των υποψηφίων είναι πλέον κλάσμα του δευτερολέπτου!
Σημειώνεται, ότι ο χρόνος μεταφοράς στην κύρια μνήμη (RAM) των απαραίτητων πραγματικών δεδομένων (από τη βάση δεδομένων του υπουργείου) για την εκτέλεση της εφαρμογής είναι επίσης της τάξης των λίγων δευτερολέπτων.

Αποτελέσματα σε σύστημα με: i3-2100 cpu @3.1GHz 4GB RAM, MS-Win7Pro, (Y=200.000, Π=100):

  Α/Α
Σύνθεση Συστήματος
Παράμετροι
Χρόνος Αρχικοποίησης
Χρόνος Ταξινόμησης
Χρόνος Κατάταξης
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
7
i3-2100 3100MHz, RAM=4GB
Υ=200.000, Π=100
0,203 sec
0,031 sec
0,234 sec
0,468 sec