Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010

Προτάσεις για τον Πληροφορικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Παραθέτω παρακάτω τις προτάσεις μου για την αντιμετώπιση του Πληροφορικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

1. Καθήκοντα - Αρμοδιότητες

Ο Πληροφορικός στην Εκπαίδευση έχει τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα:

 • Διδάσκει (βάσει του προγράμματος σπουδών, οδηγιών και εγκυκλίων) το αντικείμενο της Πληροφορικής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει προετοιμασία μαθήματος, εξετάσεις, περιοδικές εργασίες (projects), κλπ.)
 • Ενημερώνεται για τις νέες τεχνολογίες και καταρτίζεται σε αυτές.
 • Συνεργάζεται με συναδέλφους για διαθεματικές εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση.
 • Υποστηρίζει τις Πληροφορικές δομές του Σχολείου (εργαστήριο ΤΠΕ, κλπ.) καθώς και εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού (eSchool, κλπ.), όταν υπάρχει δυσκολία υποστήριξής τους από άλλο, μη κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.
 • Εισηγείται προς τη διεύθυνση προτάσεις σε σχέση με τις ΤΠΕ, που αφορούν το Σχολείο.
 • Επιμελείται της διεξαγωγής εσωτερικών σεμιναρίων κατάρτισης των συναδέλφων του σε θέματα ΤΠΕ (χρήση εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδων, νέες τεχνολογίες, κλπ.)
 • Αναπτύσσει λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) και συστήματα για τις ανάγκες του Σχολείου (εκπαιδευτικές, διοικητικές).
 • Ως υπάλληλος, εκτελεί τις εντολές των προϊσταμένων του για τις όποιες (περιοδικές ή έκτακτες αλλά προβλεπόμενες) ανάγκες της υπηρεσίας ανακύπτουν, για max. 10% του χρόνου απασχόλησής του (="ισοδύναμων ωρών εργασίας", βλ. παρακάτω).

2. Ώρες Εργασίας:

 • Σαφής προσδιορισμός των "ισοδύναμων ωρών εργασίας" για όλα τα διδακτικά και εξωδιδακτικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού.
 • Θέσπιση (προαιρετικής) υπερωριακής εργασίας με συγκεκριμένη ωριαία αποζημίωση για εργασία άνω των 40 ωρών εβδομαδιαίως (με τον προσδιορισμό των ωρών βάσει του (1) παραπάνω).
 • Κάλυψη των πάγιων αναγκών με μόνιμο προσωπικό και κατάργηση της ωρομίσθιας απασχόλησης. Διατήρηση "πίνακα αναπληρωτών" για κάλυψη έκτακτων αναγκών (μόνο) με ετήσιες, μη ανανεώσιμες συμβάσεις.

3. Εκπαιδευτικές Άδειες:

 • Οι ημέρες άδειας των εκπαιδευτικών να ακολουθούν το υφιστάμενο καθεστώς αδειών του υπόλοιπου δημόσιου/ιδιωτικού τομέα (αντίστοιχα).
 • Τις περιόδους "αργίας" για τους μαθητές/φοιτητές, (πλην επίσημων αργιών) τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να παραμένουν ανοιχτά και οι εκπαιδευτικοί να ασχολούνται με "πρόσθετη διδακτική στήριξη" (π.χ. θερινά ενισχυτικά σχολεία), "διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση" (των ιδίων των εκπαιδευτικών), συντήρηση του σχολικού εργαστηρίου (web-site, εξοπλισμός, ανάπτυξη λογισμικού, κλπ.), κ.ά.
 • Δικαίωμα εκπαιδευτικής άδειας μεταπτυχιακών σπουδών (ΜΔΕ, Master, PhD), σχετικών με το αντικείμενο (εκπαίδευση, πληροφορική) με μειωμένες αποδοχές (π.χ. 75%). Ενδεικτικοί όροι για αποφυγή "εκμετάλλευσης": Max. 2 χρόνια για ΜΔΕ/Master, max. 4 χρόνια για PhD και μετά, άνευ αποδοχών μέχρι max. 3 χρόνια για ΜΔΕ/Master, max. 6 χρόνια για PhD. Σε περίπτωση μη απόκτησης του τίτλου, επιστροφή του 50% των μειωμένων αποδοχών που ελήφθησαν, με παρακράτηση από το μισθό για διάρκεια 10ετίας. Μετά την απόκτηση του τίτλου, υποχρεωτική διδασκαλία επί 3 χρόνια (πριν να έχει κάποιος δικαίωμα για άλλες μεταπτυχιακές σπουδές). [Σημ.: τα νούμερα είναι υπό συζήτηση, αν θέλετε.]

4. Μισθολογικά:

 • Αύξηση των μηνιαίων αποδοχών με στόχο το κλείσιμο της "ψαλίδας" ως προς τον αντίστοιχο Κοινοτικό μέσο όρο σε ορίζοντα 10 ετών.
 • Υπολογισμός των ετήσιων αυξήσεων (τιμαριθμική αναπροσαρμογή) και της σύνταξης επί των συνολικών μηνιαίων αποδοχών και όχι επί του βασικού μισθού.
 • Υιοθέτηση μόνο των παρακάτω "μισθολογικών προσαυξήσεων":

i. οικογενειακής κατάστασης (έγγαμος/-η, αριθμός παιδιών)

ii. επιπέδου κατάρτισης (μεταπτυχιακοί τίτλοι, αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, όλα σχετικά με το αντικείμενο)

iii. θέσης διοικητικής ευθύνης (π.χ. διευθυντής, κλπ., όχι όμως υπεύθυνος εργαστηρίου)

iv. "επιδόματα" μόνο για κοινωνικούς/εθνικούς λόγους, (π.χ. επίδομα μητρότητας, παραμεθορίου, δυσπρόσιτων, κλπ.)

v. όχι χρονοεπιδόματα, επιδόματα "οθόνης", .."στρεσογόνου και επαγγέλματος", και ό,τι άλλο στρεβλό υπάρχει..

5. Αξιολόγηση:

 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (διδακτικού, επιστημονικού, υποστηρικτικού, κλπ.) έργου σε ετήσια βάση (από διδασκόμενους, προϊσταμένους) και σε περιοδική βάση (δειγματοληπτικά) από αρμόδιους εκπαιδευτικούς συμβούλους.
 • Θέσπιση ετήσιου "bonus αριστείας" για το 10% των "καλύτερων" (ανά εκπαιδευτικό συγκρότημα) εκπαιδευτικών, που θα δίνεται για ολόκληρο τον επόμενο χρόνο, με βάση τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών από προϊστάμενο φορέα (π.χ. Δ/νση Β/βάθμιας),
 • Προαιρετική υποβολή αίτησης, αντικειμενική και διαφανής αξιολόγηση (κατά το δυνατόν) με μοριοδότηση και κριτήρια, συμπεριλαμβανόμενης έκθεσης του άμεσου προϊσταμένου και αξιολόγησης από τους εκπαιδευόμενους, επιβράβευσης πρωτοβουλιών και επιτευγμάτων, κλπ.).

===================================================

[Οι παραπάνω προτάσεις τέθηκαν σε εσωτερική διαβούλευση στην Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, την 12/11/2009.]


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα