Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010

Προτάσεις για τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται χωρίς σωστό κεντρικό σχεδιασμό, με αποσπασματικές και "βυσματικές" τοποθετήσεις, με λάθος νομοθετικές ρυθμίσεις (βλ. μόρια οργανικής στις αποσπάσεις, κλπ.), με αποτέλεσμα να παρατηρούνται άσκοπες και παράλογες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε μακρινές (ως προς τη μόνιμη κατοικία τους) περιοχές (π.χ. Θεσσαλονικείς τοποθετούνται στην Πελοπόννησο, λες και δεν έχει αρκετούς εκπαιδευτικούς η Πελοπόννησος για να καλύψει τις ανάγκες της, κλπ.!..), οι οποίες θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να διορθωθεί μόνο με εκ βάθρων αλλαγή των τοποθετήσεων (όχι με αποσπασματικές μεταθέσεις/αποσπάσεις).

Όταν η υπηρεσία υποχρεώνει κάποιον να εργαστεί μακριά από την οικογενειακή του έδρα, με μηνιαία δαπάνη έως και 800ευρώ μηνιαίως, δεν μπορεί να του αποδίδει μόνο 100-200 ευρώ επιπλέον (επίδομα παραμεθορίου). Σημειώνω εδώ ότι, εργαζόμενος που εξαναγκάζεται καταχρηστικά (λόγω κακής πρακτικής του εργοδότη του) σε εργασία με (σημαντικές) απώλειες του εισοδήματός του, χωρίς να αποζημιώνεται ανάλογα από τον εργοδότη του, δικαιούται επιπλέον κατάλληλης αποζημίωσης, την οποία μπορεί να διεκδικήσει νομικά.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εργάζονται κοντά στους τόπους μόνιμης διαμονής τους. Η γεωγραφική κατανομή των εκπαιδευτικών, ακολουθεί σε γενικές γραμμές τη γεωγραφική κατανομή μαθητών και σχολείων, άρα το παραπάνω είναι εφικτό σε μεγάλο βαθμό.

Ειδικότερα, για τη στελέχωση δυσπρόσιτων και άλλων "δύσκολων" σχολείων, η Πολιτεία οφείλει να δίνει κίνητρα (κυρίως οικονομικά, πολύ ισχυρότερα από τα σημερινά) για τη στελέχωσή τους.

Παρακάτω, ακολουθούν οι προτάσεις μου για τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

================================================

1) Εκ βάθρων αναθεώρηση όλων των υφιστάμενων τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και επανατοποθέτησή τους με βάση τον παρακάτω αλγόριθμο:

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:


Βήμα 1. Καταγραφή των αναγκών (πανελλαδικά) όλων των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών ενός κλάδου (π.χ. ΠΕ19/20) και συσχέτισή τους με τις συντεταγμένες της γεωγραφικής θέσης τους.
Βήμα 2. Καταγραφή των γεωγραφικών συντεταγμένων του τόπου μόνιμης διαμονής των υφιστάμενων μόνιμων εκπαιδευτικών.
Βήμα 3. Βέλτιστη τοποθέτηση (με χρήση Η/Υ) των εκπαιδευτικών σε ακτίνα έως R=30χλμ. από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, βάσει μοριοδότησης.
Βήμα 4. Εξαντλητική επανάληψη του παραπάνω βήματος 3, για R=40/50/60/70/80 χλμ.
Βήμα 5. Τοποθέτηση των υπολοίπων (μη τοποθετηθέντων στα βήματα 1-4) στα εναπομείναντα κενά, εφόσον το επιθυμούν, ή μετάταξή τους για κάλυψη άλλων αναγκών της υπηρεσίας.
Βήμα 6. Κάλυψη των υπόλοιπων (ακάλυπτων) αναγκών με νέες προσλήψεις.

Τα Βήματα 1-6 επαναλαμβάνονται για κάθε κλάδο ξεχωριστά.

2) Για ημερήσιες μετακινήσεις άνω των 50 χλμ. να δίνεται ανάλογη μηνιαία αποζημίωση.

3) Για αλλαγή τόπου διαμονής (λόγω τοποθέτησης σε απόσταση >80 χλμ. από τον τόπο μόνιμης διαμονής), να δίνεται σχετικό επίδομα διαμονής, (μεγαλύτερο για τα νησιά).

4) Να δίνεται ισχυρό οικονομικό κίνητρο για δυσπρόσιτα σχολεία (π.χ. έως και μισός επιπλέον μισθός).

5) Να μην στελεχώνονται υπηρεσιακές θέσεις γραμματειακής υποστήριξης από εκπαιδευτικούς. Αντ' αυτών, μπορούν να προσλαμβάνονται υπάλληλοι με τα απαραίτητα προσόντα και χαμηλότερες αποδοχές. Ομοίως και για θέσεις "τεχνικής υποστήριξης" (στελέχωση ΚΕΠΛΗΝΕΤ, κλπ.).
Στόχος είναι: "Οι εκπαιδευτικοί στην τάξη και όχι στα γραφεία!"

6) Κατάργηση του θεσμού των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Κάλυψη των έκτακτων αναγκών με αναπληρωτές, ετήσιων συμβάσεων εργασίας και προσπάθεια κάλυψης των πάγιων αναγκών με μόνιμο προσωπικό.

7) Υποχρεωτικές αποσπάσεις (εφόσον το ζητούν) των εκπαιδευτικών:
- με >2 παιδιά (τρίτεκνοι),
- με >0 παιδιά με ποσοστό αναπηρίας >50%, σύνδρομο Down, κλπ.
- με >0 στρατευμένα παιδιά,
- με >1 παιδιά κάτω των 8 ετών,
- με >0 παιδιά κάτω των 2 ετών,
- με οικογενειακό εισόδημα <>70 ετών
- με ίδια αναπηρία ή σοβαρό πρόβλημα υγείας που δεν επιτρέπει μετακινήσεις.
- (..ενδέχεται να ξέχασα και κάποια ευπαθή/ευαίσθητη κατηγορία..)

8) Οι αποσπασμένοι να λαμβάνουν τα μόρια του τόπου απόσπασής τους. Οι αποσπασμένοι σε γραφεία εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν τα μισά μόρια του τόπου απόσπασης (αντικίνητρο για τη μη διδασκαλία).

9) Καταγραφή (δήλωση) των αναγκών των σχολείων σε προσωπικό και υποδομές, μέσω online (Διαδικτυακού) συστήματος, με ευθύνη του εκάστοτε διευθυντή του σχολείου.

10) Ολοκλήρωση των τοποθετήσεων εκπαιδευτικών για το επόμενο σχολικό έτος, μέχρι 30/7 του εκάστοτε έτους.

==============================================

[Οι παραπάνω προτάσεις στάλθηκαν υπόψη της υπουργού ΠΔΒΜΘ, κας Άννας Διαμαντοπούλου, την 11/10/2010.]

Προτάσεις για τον Πληροφορικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Παραθέτω παρακάτω τις προτάσεις μου για την αντιμετώπιση του Πληροφορικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

1. Καθήκοντα - Αρμοδιότητες

Ο Πληροφορικός στην Εκπαίδευση έχει τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα:

 • Διδάσκει (βάσει του προγράμματος σπουδών, οδηγιών και εγκυκλίων) το αντικείμενο της Πληροφορικής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει προετοιμασία μαθήματος, εξετάσεις, περιοδικές εργασίες (projects), κλπ.)
 • Ενημερώνεται για τις νέες τεχνολογίες και καταρτίζεται σε αυτές.
 • Συνεργάζεται με συναδέλφους για διαθεματικές εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση.
 • Υποστηρίζει τις Πληροφορικές δομές του Σχολείου (εργαστήριο ΤΠΕ, κλπ.) καθώς και εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού (eSchool, κλπ.), όταν υπάρχει δυσκολία υποστήριξής τους από άλλο, μη κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.
 • Εισηγείται προς τη διεύθυνση προτάσεις σε σχέση με τις ΤΠΕ, που αφορούν το Σχολείο.
 • Επιμελείται της διεξαγωγής εσωτερικών σεμιναρίων κατάρτισης των συναδέλφων του σε θέματα ΤΠΕ (χρήση εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδων, νέες τεχνολογίες, κλπ.)
 • Αναπτύσσει λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) και συστήματα για τις ανάγκες του Σχολείου (εκπαιδευτικές, διοικητικές).
 • Ως υπάλληλος, εκτελεί τις εντολές των προϊσταμένων του για τις όποιες (περιοδικές ή έκτακτες αλλά προβλεπόμενες) ανάγκες της υπηρεσίας ανακύπτουν, για max. 10% του χρόνου απασχόλησής του (="ισοδύναμων ωρών εργασίας", βλ. παρακάτω).

2. Ώρες Εργασίας:

 • Σαφής προσδιορισμός των "ισοδύναμων ωρών εργασίας" για όλα τα διδακτικά και εξωδιδακτικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού.
 • Θέσπιση (προαιρετικής) υπερωριακής εργασίας με συγκεκριμένη ωριαία αποζημίωση για εργασία άνω των 40 ωρών εβδομαδιαίως (με τον προσδιορισμό των ωρών βάσει του (1) παραπάνω).
 • Κάλυψη των πάγιων αναγκών με μόνιμο προσωπικό και κατάργηση της ωρομίσθιας απασχόλησης. Διατήρηση "πίνακα αναπληρωτών" για κάλυψη έκτακτων αναγκών (μόνο) με ετήσιες, μη ανανεώσιμες συμβάσεις.

3. Εκπαιδευτικές Άδειες:

 • Οι ημέρες άδειας των εκπαιδευτικών να ακολουθούν το υφιστάμενο καθεστώς αδειών του υπόλοιπου δημόσιου/ιδιωτικού τομέα (αντίστοιχα).
 • Τις περιόδους "αργίας" για τους μαθητές/φοιτητές, (πλην επίσημων αργιών) τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να παραμένουν ανοιχτά και οι εκπαιδευτικοί να ασχολούνται με "πρόσθετη διδακτική στήριξη" (π.χ. θερινά ενισχυτικά σχολεία), "διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση" (των ιδίων των εκπαιδευτικών), συντήρηση του σχολικού εργαστηρίου (web-site, εξοπλισμός, ανάπτυξη λογισμικού, κλπ.), κ.ά.
 • Δικαίωμα εκπαιδευτικής άδειας μεταπτυχιακών σπουδών (ΜΔΕ, Master, PhD), σχετικών με το αντικείμενο (εκπαίδευση, πληροφορική) με μειωμένες αποδοχές (π.χ. 75%). Ενδεικτικοί όροι για αποφυγή "εκμετάλλευσης": Max. 2 χρόνια για ΜΔΕ/Master, max. 4 χρόνια για PhD και μετά, άνευ αποδοχών μέχρι max. 3 χρόνια για ΜΔΕ/Master, max. 6 χρόνια για PhD. Σε περίπτωση μη απόκτησης του τίτλου, επιστροφή του 50% των μειωμένων αποδοχών που ελήφθησαν, με παρακράτηση από το μισθό για διάρκεια 10ετίας. Μετά την απόκτηση του τίτλου, υποχρεωτική διδασκαλία επί 3 χρόνια (πριν να έχει κάποιος δικαίωμα για άλλες μεταπτυχιακές σπουδές). [Σημ.: τα νούμερα είναι υπό συζήτηση, αν θέλετε.]

4. Μισθολογικά:

 • Αύξηση των μηνιαίων αποδοχών με στόχο το κλείσιμο της "ψαλίδας" ως προς τον αντίστοιχο Κοινοτικό μέσο όρο σε ορίζοντα 10 ετών.
 • Υπολογισμός των ετήσιων αυξήσεων (τιμαριθμική αναπροσαρμογή) και της σύνταξης επί των συνολικών μηνιαίων αποδοχών και όχι επί του βασικού μισθού.
 • Υιοθέτηση μόνο των παρακάτω "μισθολογικών προσαυξήσεων":

i. οικογενειακής κατάστασης (έγγαμος/-η, αριθμός παιδιών)

ii. επιπέδου κατάρτισης (μεταπτυχιακοί τίτλοι, αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, όλα σχετικά με το αντικείμενο)

iii. θέσης διοικητικής ευθύνης (π.χ. διευθυντής, κλπ., όχι όμως υπεύθυνος εργαστηρίου)

iv. "επιδόματα" μόνο για κοινωνικούς/εθνικούς λόγους, (π.χ. επίδομα μητρότητας, παραμεθορίου, δυσπρόσιτων, κλπ.)

v. όχι χρονοεπιδόματα, επιδόματα "οθόνης", .."στρεσογόνου και επαγγέλματος", και ό,τι άλλο στρεβλό υπάρχει..

5. Αξιολόγηση:

 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (διδακτικού, επιστημονικού, υποστηρικτικού, κλπ.) έργου σε ετήσια βάση (από διδασκόμενους, προϊσταμένους) και σε περιοδική βάση (δειγματοληπτικά) από αρμόδιους εκπαιδευτικούς συμβούλους.
 • Θέσπιση ετήσιου "bonus αριστείας" για το 10% των "καλύτερων" (ανά εκπαιδευτικό συγκρότημα) εκπαιδευτικών, που θα δίνεται για ολόκληρο τον επόμενο χρόνο, με βάση τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών από προϊστάμενο φορέα (π.χ. Δ/νση Β/βάθμιας),
 • Προαιρετική υποβολή αίτησης, αντικειμενική και διαφανής αξιολόγηση (κατά το δυνατόν) με μοριοδότηση και κριτήρια, συμπεριλαμβανόμενης έκθεσης του άμεσου προϊσταμένου και αξιολόγησης από τους εκπαιδευόμενους, επιβράβευσης πρωτοβουλιών και επιτευγμάτων, κλπ.).

===================================================

[Οι παραπάνω προτάσεις τέθηκαν σε εσωτερική διαβούλευση στην Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, την 12/11/2009.]