Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2005

Σχόλια και προτάσεις για την "Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική"

Γενικά Σχόλια:

Α) Τα κείμενα για την "Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική" και τη σχετική "Δημόσια Διαβούλευση" της Επιτροπής Πληροφορικής είναι πολύ εύστοχα και θέτουν τα ζητήματα στη σωστή τους βάση και με ξεκάθαρη προοπτική.


Β) Συμπληρωματικά, εμφατικά και με προτεραιότητες, θα ήθελα να προσθέσω τα παρακάτω:

Στους ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (Aims):

- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στις Δημόσιες Λειτουργίες και Πρακτικές του Πολίτη.

Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον επιμέρους αυτό στόχο, αν και αναφέρεται πολύ σύντομα και επιφανειακά στον 1ο γενικό Στόχο. Άπτεται τόσο του 1ου γενικού Στόχου ("Παραγωγικότητα"), όσο και του 2ου ("Ποιότητα ζωής του Πολίτη").
Π.χ. Όταν οι λίστες υποψηφίων για προσλήψεις, εισαγωγές στα ΑΕΙ, διορισμούς με μοριοδοτήσεις, κλπ. είναι στο Internet, οι δυνατότητες πλάγιων "παρεμβάσεων" είναι δυσκολότερες.. Παρόμοια, για τη φερεγγυότητα επιχειρήσεων μέσω στοιχείων του TAXIS και του δικτύου των τραπεζών, για πολεδομικά/χωροταξικά στοιχεία, μέσω δεδομένων του Κτηματολογίου, για προκηρύξεις έργων, κλπ.

Γενικά: Με τη ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ πληροφορίας στο Internet, επιτυγχάνεται ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και αυτό είναι ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ σήμερα.

- Μείωση της ΑΝΕΡΓΙΑΣ:

Ποσοτικός στόχος:
"11 νέες θέσεις εργασίες για κάθε 10 καταργούμενες".

Έλεγχος και ενίσχυση/ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας του επιχειρηματικού κόσμου. Άμεση σύνδεση των επιδοτήσεων με τις *ουσιαστικές* επενδύσεις, με έλεγχο και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
Ενθάρρυνση και δημιουργια ευνοϊκού κλίματος για ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας (νέων ΜΜΕ) (βλ. και παρακάτω).

Στους ΣΤΟΧΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Objectives):

Επτά βασικοί Στόχοι Υλοποίησης της Ψηφιακής Στρατηγικής (προτεραιοποίηση κατά σειρά αναφοράς):

[ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΡΕΥΝΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

1. Προσβασιμότητα: Ελάχιστη δωρεάν βασική πρόσβαση ( = δωρεάν χρήση υπολογιστικών πόρων και PSTN πρόσβασης στο Internet) για όλους τους πολίτες.

2. Μόρφωση: Εξάλειψη του Ψηφιακού Αναλφαβητισμού με καθολικές δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης (από 5 έως 105 ετών).

3. Περιεχόμενο, Υπηρεσίες: Ψηφιοποίηση και e-διακίνηση όλης της «γραφειοκρατικής» (δημόσιας ή ιδιωτικής) πληροφορίας, γενίκευση των υπηρεσιών e-government.

4. Ευρυζωνική Πρόσβαση: Αξιοποίηση τεχνολογιών xDSL, οπτικών ινών, UMTS, κλπ. με σταθερές χρεώσεις (flat rate) σε χαμηλά επίπεδα.

5. Διασυνδεσιμότητα: Ψηφιακή διασύνδεση και επικοινωνία όλων των φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) που εμπλέκονται στην καθημερινότητα του Πολίτη.

6. Υποστήριξη, Προστασία και Τόνωση της Επιχειρηματικότητας στον κλάδο των ΤΠΕ. Κίνητρα, επιδοτήσεις με έλεγχο και ουσιαστική αξιολόγηση των φορέων.

7. Στήριξη της Έρευνας & Ανάπτυξης στις ΤΠΕ. Για να μην είμαστε μόνο χρήστες, αλλά και δημιουργοί και παραγωγοί. Στήριξη της αποδεδειγμένης και ουσιαστικής επενδυτικότητας των επιχειρήσεων ΤΠΕ. Σύνδεση και συνεργασία των Επιχειρήσεων με τα ΑΕΙ (έρευνα, πρόγραμμα σπουδών).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα